AI niesie rewolucje w tworzeniu treści edukacyjnych

Jak wykorzystać potencjał AI w największym wydawnictwie edukacyjnym w Polsce?
Zakres: research i analiza, ideacja, warsztaty, optymalizacja procesów
Branża: edukacja
Czas trwania: 3 miesiące

Podsumowanie

Wyzwanie
 • Usystematyzowanie wiedzy o rozwijanych na świecie narzędziach AI.
 • Sformułowanie rekomendacji możliwego wykorzystania AI w procesie tworzenia treści.
 • Przygotowanie materiału wzmacniającego dyskusję strategiczną nt. zastosowania AI w biznesie.
Działania
 • Określiliśmy obszary z największym potencjałem.
 • Przeprowadziliśmy testy wykorzystania narzędzi AI do zadań, które potencjalnie mogłyby być wspomagane przez technologię.
 • Stworzyliśmy rekomendacje wykorzystania AI w krótkim i długim okresie.
Rezultaty
 • Wypracowane zmiany w procesie tworzenia treści z potencjałem na 1M PLN oszczędności.
 • Łącznie przeprowadzono 230 testów wybranych zadań w trzech obszarach tworzenia treści.
 • Zdecydowana większość wyników testów zaakceptowanych do wdrożenia.

Nasza współpraca z Klientem

Wprowadziliśmy zespół projektowy Klienta w możliwości narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Wraz z Klientem szukaliśmy obszarów do wykorzystania potencjału narzędzi generatywnej AI, tak, aby adresować potrzeby biznesowe. W tym celu, testowaliśmy te narzędzia na realnych zadaniach wykonywanych przez pracowników Nowej Ery.

Nasz klient

Nowa Era – największe w Polsce wydawnictwo publikujące podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń oraz poradniki dla nauczycieli.

Wyzwanie

Wyzwaniem była weryfikacja, czy technologia generatywnej AI może pomóc zaadresować potrzeby biznesowe Klienta:

 • Stałe podnoszenie rentowności poprzez obniżanie kosztów.

 • Zwiększenie efektywności pracowników poprzez odciążenie z niektórych zadań, co umożliwi szybszą pracę.

 • Zapewnienie wysokiej jakości produktów i utrzymanie dominującej pozycji na rynku.

 • Wprowadzenie nowych produktów i usług, np. holistyczne wsparcie uczniów, rozwój twardych kompetencji XXI w.

 • Szersze adresowanie potrzeb uczniów i nauczycieli.

Nasze cele

Naszym celem było usystematyzowanie wiedzy o rozwijanych na świecie narzędziach AI oraz sformułowanie rekomendacji możliwego wykorzystania sztucznej inteligencji w Nowej Erze.

Skoncentrowaliśmy się na wykorzystaniu AI w procesie tworzenia treści oraz produktach cyfrowych z podziałem na krótki i długi okres. Zwieńczeniem naszych prac, miało być przygotowanie materiału wzmacniającego dyskusję strategiczną w Nowej Erze i w grupie kapitałowej nt. zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie.

Kluczowe działania

Projekt przeprowadzono w kilku etapach.

1. Obszary szans:
 • Zidentyfikowaliśmy kluczowe formaty treści wykorzystywane w Nowej Erze oraz wykonywane w ramach nich zadania.

 • Stworzyliśmy skróconą listę zadań w oparciu o kryteria wykonalności i wpływu na koszty.

 • Zidentyfikowaliśmy szanse i zagrożenia wykorzystania AI w Nowej Erze.

2. Testy:
 • Zaprojektowaliśmy framework dwóch etapów testów.

 • Na wybranych wcześniej zadaniach zespół Nowej Ery wykonał testy polegające na wykorzystaniu narzędzi AI do zadań, które obecnie wykonują pracownicy.

 • Do testów wykorzystaliśmy narzędzia generatywnej AI GPT-4, Adobe Firefly, ElevenLabs, Midjourney.

3. Podsumowanie i rekomendacje:
 • Uszeregowaliśmy zadania i obszary według ich potencjału optymalizacji – od takich, w których AI może z powodzeniem zastąpić człowieka, poprzez takie, gdzie może bardzo mocno wspomóc jego pracę, kończąc na zadaniach, których obecnie AI nie jest wstanie wykonać.

Rezultaty

W ramach współpracy wykonanych zostało 230 testów wybranych zadań. Na podstawie wyników testów wypracowaliśmy rekomendacje wykorzystania AI w Nowej Erze w krótkim i długim okresie z podziałem na obszary i przedmioty:

 • 79% wyników testów dotyczących audio zaakceptowano do wdrożenia.

 • 74% wyników testów w obszarze tworzenia tekstów zaakceptowano.

 • 60% wyników testów dotyczących grafiki zaakceptowano do wdrożenia (głównie jako inspiracje).

Podsumowanie i rekomendacje zebraliśmy w raporcie, który posłuży do wzmocnienia dyskusji strategicznej w Nowej Erze i w grupie kapitałowej nt. zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie.

Korzyści dla klienta

Udowodniliśmy, że AI może skutecznie usprawnić proces tworzenia treści w wydawnictwie, czego rezultatem może być istotne obniżenie kosztów i podniesienie jakości wytwarzanych materiałów.

W niektórych obszarach, takich jak np. nagrywanie audio, możliwe będzie bardzo szerokie wykorzystanie narzędzi AI.
Udało się rozbudzić i utrzymać entuzjazm zespołu projektowego Nowej Ery do potencjału wykorzystania generatywnej AI w ich pracy.

Podsumowanie

Dojrzałość AI w obszarach takich, jak tworzenie treści czy generowanie audio jest imponująca. Narzędzia AI są gotowe do komercyjnego wykorzystania i mogą przynieść wiele korzyści dla firm.

Z naszą pomocą, wydawnictwo Nowa Era wykonała ważny krok w stronę skorzystania z tego potencjału. Wierzymy, że nasza wspólna praca i jej efekty będą źródłem znacznych korzyści dla firmy jak i jej klientów.

Zróbmy razem coś wspaniałego

Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i to, jak możemy je zaspokoić
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Consent