Określ strategię

W dziedzinie Strategii specjalizujemy się w tworzeniu innowacyjnych ram, które umożliwiają firmom osiąganie zrównoważonego wzrostu i przywództwa na rynku poprzez integrowanie różnych aspektów w skoordynowaną strukturę.
Porozmawiajmy

Nasze podejście

Skupiony na człowieku
W naszym procesie uwzględniamy empatię. Nasze rozwiązania nie opierają się tylko na liczbach i trendach, ale skupiają się wokół ludzi, którzy napędzają Twój biznes – Twoich klientów i Twojego zespołu.
Skoncentrowany na przyszłości
Zgodnie z naszą wartością bycia twórcami przyszłości, uwzględniamy ciągłą nieprzewidywalność w krajobrazie biznesowym i przekształcamy ją w kreatywne, zorientowane na przyszłość strategie dla Twojej firmy.
Napędzani wynikami biznesowymi
Nasze zaangażowanie w zapewnianie wymiernych rezultatów oznacza, że nie tylko generujemy pomysły, ale także zapewniamy ich skuteczną realizację. Zapewniamy rezultaty, które można zmierzyć i odczuć.

Nasze specjalizacje

Badania rynku

Wykorzystujemy spostrzeżenia oparte na danych, głęboką wiedzę branżową i wyniki badań jakościowych i przekształcamy je w zrozumiałe informacje, umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji, które napędzają rozwój Twojej firmy.

Myślenie projektowe

Używamy procesu iteracyjnego, aby zrozumieć użytkowników, kwestionować założenia, przedefiniować problemy i tworzyć innowacyjne rozwiązania do prototypowania i testowania.

Projekt usługi

Łączymy technologię i innowacje, aby projektować usługi związane z produktami, które są zorientowane na użytkownika i łatwe w użyciu, zwiększając satysfakcję klientów i wyróżniając Twoją markę na tle konkurencji.

Ocena strategii

Łączymy kreatywne myślenie ze szczegółową analizą, aby stworzyć odporne i transformacyjne plany działania na przyszłość Twojej firmy. Łączymy potrzeby klientów i Twojego biznesu.

Nasz proces

Naszym celem jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikowi i firmie.
01
Poznanie
Określenie celu projektu i zbudowanie wspólnego zespołu. Rozpoznanie sytuacji, inspirujących trendów i modeli biznesowych.
02
Idea
Identyfikacja kluczowych kryteriów i założeń. Wspólne generowanie pomysłów i koncepcji oraz prototypowanie nowych modeli biznesowych.
03
Badania i testy
Budowanie Business Case w oparciu o weryfikację rynku i optymalizację propozycji wartości.
04
Wdrożenie
Wsparcie lub realizacja wdrożeń w oparciu o procesy i narzędzia pozwalające skrócić time-to-market.
05
Skalowanie
Udzielanie wsparcia w definiowaniu i wdrażaniu transformacji oraz skalowaniu istniejących rozwiązań.

Co możemy zrobić razem

Pielęgnujemy Twój produkt lub biznes na każdym etapie jego rozwoju.

Badania i analiza rynku

Analizujemy zachowania konsumentów, trendy w branży oraz działania konkurencji. Naszym celem jest pozyskanie cennych wniosków opartych na danych, które umożliwią świadome podejmowanie decyzji, wdrażanie strategii oraz osiąganie trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej.
Usługa dla:
 • Firm poszukujących kompleksowego zrozumienia zachowań konsumentów, trendów branżowych i konkurencji.
 • Decydentów dokonujących świadomych wyborów i opracowujących skuteczne plany rozwoju w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
 • Strategów dostosowujących strategię do dynamiki rynku i zdobywających przewagę w konkurencyjnych środowiskach dzięki unikalnym i celnym spostrzeżeniom.

Wewnętrzne analizy i badania

Nasze podejście wspiera kulturę ciągłego doskonalenia i innowacji. Analizujemy procesy wewnętrzne i wskaźniki wydajności. Przeprowadzamy wywiad środowiskowy i zachęcamy pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienie procesów. Rozpoznajemy potencjał tkwiący w pracownikach, podnosząc efektywność pracy.
Usługa dla:
 • Przedsiębiorstw, chcących odkryć nowe perspektywy i zoptymalizować wydajność operacyjną poprzez analizę działań wewnętrznych, informacji zwrotnych od pracowników i kluczowych wskaźników.
 • Liderów dążących do pielęgnowania kultury ciągłego doskonalenia.
 • Strategów, którzy dostosowują politykę organizacyjną do wyników badań wewnętrznych i wykorzystują spostrzeżenia do podejmowania świadomych decyzji.

Projektowanie i doskonalenie modeli biznesowych

Pomagamy przedsiębiorcom budować innowacyjne i zrównoważone modele biznesowe. Nasze podejście wykorzystuje najnowocześniejsze taktyki do generowania strumieni przychodów, jednocześnie zapewniając trwały sukces. Optymalizacja opiera się na integrowaniu kluczowych elementów biznesowych.
Usługa dla:
 • Przedsiębiorstw poszukujących elastycznych modeli biznesowych, które utorują drogę do wzrostu i odporności.
 • Firm, które dążą do dywersyfikacji źródeł przychodów i utrzymania konkurencyjności, wykorzystując najnowocześniejsze strategie do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.
 • Liderów, którzy optymalizują elementy swojego modelu biznesowego pod kątem maksymalnej wydajności i skuteczności, jednocześnie zapewniając swojej organizacji elastyczność i rentowność.

Rozwój strategii innowacji

Tworzymy ramy, które pomagają organizacjom kultywować kreatywność i dopasowywać cele biznesowe do pionierskich podejść. Umożliwia im to wprowadzanie przełomowych innowacji, przewyższanie konkurencji i osiąganie trwałego sukcesu.
Usługa dla:
 • Organizacji uznających innowacyjność za strategiczną siłę napędową, która wspiera kulturę kreatywności i wdrażanie pomysłów.
 • Kadry zarządzającej dostosowującej cele do innowacyjnego podejścia i wykorzystującej strategię do napędzania innowacji.
 • Organizacji świadomych znaczenia innowacji w utrzymaniu przewagi nad konkurencją i poszukujących spersonalizowanego planu, który poprowadzi je w kierunku zwycięskich rozwiązań.

Rozwój strategii cyfrowej

Zapewniamy firmom plan działania, który wykorzystuje potencjał technologii i kanałów cyfrowych do usprawnienia operacji, zaangażowania klientów i zwiększenia rentowności. To pozwala na stworzenie cyfrowego ekosystemu, który sprzyja ciągłemu wzrostowi i zdobywaniu pozycji lidera na rynku.
Usługa dla:
 • Organizacji dążących do cyfrowej transformacji poprzez kompleksowe strategie, które optymalizują operacje, sprzedaż i zaangażowanie klientów.
 • Cyfrowych liderów pewnie poruszających się w cyfrowym krajobrazie i wykorzystujących analizy oparte na danych i innowacyjnym podejściu do napędzania wzrostu i obecności online.
 • Strategów wykorzystujących sztuczną inteligencję i nowe technologie do rozwoju biznesu.

Rozwój strategii ESG

Pomagamy organizacjom zintegrować cele ESG z podstawowymi strategiami, promując zrównoważony rozwój i odpowiedzialne praktyki. Dostosowanie celów poprawia reputację i buduje zaufanie, pozwalając firmom zdobyć sukces na rynku opartym na wartościach.
Usługa dla:
 • Dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnych za dostosowanie strategii biznesowych do kwestii środowiskowych i społecznych w celu implementacji długoterminowych praktyk.
 • Liderów dążących do angażowania interesariuszy i pozycjonowania swojej marki jako lidera w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych.
 • Przedsiębiorstw starających się poruszać i prosperować na rynku napędzanym świadomym konsumpcjonizmem i tworzących solidne podstawy etyczne.

Implementacja strategii

Wypełniamy lukę między planowaniem strategicznym a jego realizacją, przekształcając strategie w konkretne działania. Dostosowując zasoby, procesy i zespoły, nasze usługi przyspieszają wdrażanie koncepcji i wspierają organizacje w osiąganiu celów.
Usługa dla:
 • Dyrektorów, którzy potrzebują zapewnienia, że ich plany strategiczne są skutecznie przekładane na konkretne działania.
 • Zespołów projektowych, które pracują nad wdrażaniem inicjatyw strategicznych i poszukują rozwiązań do optymalizacji zasobów i procesów.
 • Organizacji dążących do osiągnięcia swoich celów i zwiększenia wydajności poprzez wypełnienie luki między strategicznymi zamiarami a rzeczywistymi wynikami.

Studia strategiczne i prognozowanie przyszłości

Zapewniamy dogłębny wgląd w globalne trendy, nowe technologie i zmiany biznesowe, umożliwiając podejmowanie decyzji i wprowadzanie sprawnych strategii w warunkach niepewności. Nasze badania i prognozy działają jak kompas biznesowy, który wspiera zdolność adaptacji firmy i jej odporność.
Usługa dla:
 • Menedżerów poszukujących kompleksowego wglądu w globalne trendy i pojawiające się technologie, który pozwala im podejmować proaktywne decyzje.
 • Decydentów, którzy cenią sobie niezawodny kompas biznesowy, łączący skrupulatne badania i przyszłościowe analizy.
 • Firm operujących w złożonych środowiskach, które dążą do zachowania pozycji lidera, wykorzystując prognostykę do strategicznego kierowania działaniami w warunkach niepewności.

Nasze projekty

Komunikowanie kolekcji mody

Jakiego procesu należy użyć do komunikowania nowych kolekcji odzieży? Stworzyliśmy proces oparty na potrzebach klientów.

Kosmiczna wyprawa po zdrowie

Zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez zabawę dzięki aplikacji, która łączy gry mobilne ze zdrowiem i fitnessem.

Zróbmy razem coś wspaniałego

Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i to, jak możemy je spełnić
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Consent
Jerzy Kurgan
Managing Director