Stwórz Strategię

Przeprowadzając analizę rynku i badania klientów, nasz zespół wykorzystuje kreatywne narzędzia do opracowywania modeli biznesowych i strategii.
Porozmawiajmy

Nasze podejście

Skupiony na człowieku
W naszym procesie uwzględniamy empatię. Nasze rozwiązania nie opierają się tylko na liczbach i trendach, ale skupiają się wokół ludzi, którzy napędzają Twój biznes – Twoich klientów i Twojego zespołu.
Skoncentrowany na przyszłości
Zgodnie z naszą wartością bycia twórcami przyszłości, uwzględniamy ciągłą nieprzewidywalność w krajobrazie biznesowym i przekształcamy ją w kreatywne, zorientowane na przyszłość strategie dla Twojej firmy.
Napędzani wynikami biznesowymi
Nasze zaangażowanie w zapewnianie wymiernych rezultatów oznacza, że nie tylko generujemy pomysły, ale także zapewniamy ich skuteczną realizację. Zapewniamy rezultaty, które można zmierzyć i odczuć.
W dziedzinie strategii specjalizujemy się w tworzeniu innowacyjnych ram, które prowadzą firmy w kierunku zrównoważonego wzrostu i przywództwa na rynku poprzez łączenie punktów w spójną całość.

Nasz proces

Naszym celem jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikowi i firmie.
01
Poznanie
Określenie celu projektu i zbudowanie wspólnego zespołu. Rozpoznanie sytuacji, inspirujących trendów i modeli biznesowych.
02
Idea
Identyfikacja kluczowych kryteriów i założeń. Wspólne generowanie pomysłów i koncepcji oraz prototypowanie nowych modeli biznesowych.
03
Badania i testy
Budowanie Business Case w oparciu o weryfikację rynku i optymalizację propozycji wartości.
04
Wdrożenie
Wsparcie lub realizacja wdrożeń w oparciu o procesy i narzędzia pozwalające skrócić time-to-market.
05
Skalowanie
Udzielanie wsparcia w definiowaniu i wdrażaniu transformacji oraz skalowaniu istniejących rozwiązań.

Co możemy zrobić razem

Pielęgnujemy Twój produkt lub biznes na każdym etapie jego rozwoju.

Badania i analiza rynku

Analizujemy zachowania konsumentów, trendy w branży oraz działania konkurencji. Naszym celem jest pozyskanie cennych wniosków opartych na danych, które umożliwią świadome podejmowanie decyzji, wdrażanie strategii oraz osiąganie trwałego wzrostu i przewagi konkurencyjnej.
Usługa dla:
 • Firm poszukujących kompleksowego zrozumienia zachowań konsumentów, trendów branżowych i konkurencji.
 • Decydentów dokonujących świadomych wyborów i opracowujących skuteczne plany rozwoju w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
 • Strategów dostosowujących strategię do dynamiki rynku i zdobywających przewagę w konkurencyjnych środowiskach dzięki unikalnym i celnym spostrzeżeniom.

Wewnętrzne analizy i badania

Nasze podejście wspiera kulturę ciągłego doskonalenia i innowacji. Analizujemy procesy wewnętrzne i wskaźniki wydajności. Przeprowadzamy wywiad środowiskowy i zachęcamy pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienie procesów. Rozpoznajemy potencjał tkwiący w pracownikach, podnosząc efektywność pracy.
Usługa dla:
 • Przedsiębiorstw, chcących odkryć nowe perspektywy i zoptymalizować wydajność operacyjną poprzez analizę działań wewnętrznych, informacji zwrotnych od pracowników i kluczowych wskaźników.
 • Liderów dążących do pielęgnowania kultury ciągłego doskonalenia.
 • Strategów, którzy dostosowują politykę organizacyjną do wyników badań wewnętrznych i wykorzystują spostrzeżenia do podejmowania świadomych decyzji.

Projektowanie i doskonalenie modeli biznesowych

Pomagamy przedsiębiorcom budować innowacyjne i zrównoważone modele biznesowe. Nasze podejście wykorzystuje najnowocześniejsze taktyki do generowania strumieni przychodów, jednocześnie zapewniając trwały sukces. Optymalizacja opiera się na integrowaniu kluczowych elementów biznesowych.
Usługa dla:
 • Przedsiębiorstw poszukujących elastycznych modeli biznesowych, które utorują drogę do wzrostu i odporności.
 • Firm, które dążą do dywersyfikacji źródeł przychodów i utrzymania konkurencyjności, wykorzystując najnowocześniejsze strategie do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.
 • Liderów, którzy optymalizują elementy swojego modelu biznesowego pod kątem maksymalnej wydajności i skuteczności, jednocześnie zapewniając swojej organizacji elastyczność i rentowność.

Rozwój strategii

Tworzymy ramy, które pomagają organizacjom kultywować kreatywność i dopasowywać cele biznesowe do pionierskich podejść. Umożliwia im to wprowadzanie przełomowych innowacji, przewyższanie konkurencji i osiąganie trwałego sukcesu.
Usługa dla:
 • Organizacji uznających innowacyjność za strategiczną siłę napędową, która wspiera kulturę kreatywności i wdrażanie pomysłów.
 • Kadry zarządzającej dostosowującej cele do innowacyjnego podejścia i wykorzystującej strategię do napędzania innowacji.
 • Organizacji świadomych znaczenia innowacji w utrzymaniu przewagi nad konkurencją i poszukujących spersonalizowanego planu, który poprowadzi je w kierunku zwycięskich rozwiązań.

Implementacja strategii

Wypełniamy lukę między planowaniem strategicznym a jego realizacją, przekształcając strategie w konkretne działania. Dostosowując zasoby, procesy i zespoły, nasze usługi przyspieszają wdrażanie koncepcji i wspierają organizacje w osiąganiu celów.
Usługa dla:
 • Dyrektorów, którzy potrzebują zapewnienia, że ich plany strategiczne są skutecznie przekładane na konkretne działania.
 • Zespołów projektowych, które pracują nad wdrażaniem inicjatyw strategicznych i poszukują rozwiązań do optymalizacji zasobów i procesów.
 • Organizacji dążących do osiągnięcia swoich celów i zwiększenia wydajności poprzez wypełnienie luki między strategicznymi zamiarami a rzeczywistymi wynikami.

Badania strategiczne i prognozowanie

Zapewniamy dogłębny wgląd w globalne trendy, nowe technologie i zmiany biznesowe, umożliwiając podejmowanie decyzji i wprowadzanie sprawnych strategii w warunkach niepewności. Nasze badania i prognozy działają jak kompas biznesowy, który wspiera zdolność adaptacji firmy i jej odporność.
Usługa dla:
 • Menedżerów poszukujących kompleksowego wglądu w globalne trendy i pojawiające się technologie, który pozwala im podejmować proaktywne decyzje.
 • Decydentów, którzy cenią sobie niezawodny kompas biznesowy, łączący skrupulatne badania i przyszłościowe analizy.
 • Firm operujących w złożonych środowiskach, które dążą do zachowania pozycji lidera, wykorzystując prognostykę do strategicznego kierowania działaniami w warunkach niepewności.

Usługa powiadamiania o innowacjach

Specjalizujemy się w odkrywaniu ukrytych nowości rynkowych i pojawiających się trendów, zanim trafią one do mediów głównego nurtu. Dzięki temu będziesz stałym źródłem inspiracji dla innowacyjnych strategii i świeżych kierunków biznesowych.
Usługa dla:
 • Innowatorzy, którym brakuje czasu na niezależny i wnikliwy przegląd informacji oraz regularne monitorowanie rynku.
 • Menedżerowie Produktu poszukujący inspiracji, chcący wdrożyć nowy pomysł lub chcący poznać nowe działania podejmowane przez konkurencję.
 • Liderzy, dla których priorytetem jest oszczędność czasu i pewność, że otrzymywane informacje są rzetelne i godne zaufania.

Zobacz nasze Case Studies

Influencer marketing dla usług finansowych

W jaki sposób influencer marketing może wspierać komunikację usług finansowych i pozwolić bankom zbliżyć się do klientów?

Innowacyjne modele biznesowe w tradycyjnej branży

Jak budować skalę i zwiększać zyski? Stworzyliśmy nowe, innowacyjne modele biznesowe dla tradycyjnej branży

Zróbmy razem coś wspaniałego

Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i to, jak możemy je zaspokoić
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Consent