Zbuduj Nowy Biznes

Od pomysłu do sukcesu rynkowego, tworzymy samodzielne organizacje, łącząc rozwój produktu, growth hacking i zwinne procesy.
Porozmawiajmy
Buduj nowe strumienie przychodów
Tworzymy nowe źródła przychodów poprzez wejście na sąsiednie rynki, repozycjonowanie i reorganizację obecnej oferty lub poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie wartości.
Rozwijaj swoją ofertę produktów
Szybko budujemy, testujemy i uruchamiamy nowe usługi w oparciu o nasze metody lean i agile. Pomysłów jest mnóstwo - czerpiemy je z Twojej organizacji, własnych badań lub poprzez współpracę z istniejącymi startupami.
Wykorzystuj swoje zasoby i know-how
Wspólnie z naszymi klientami zbudowaliśmy firmy nastawione na zagospodarowanie ich nadwyżek - poprzez wynajem niewykorzystanych powierzchni biurowych lub pomoc w pozyskiwaniu rozwiązań innowacyjnych od ich własnych pracowników.

Venture building

Venture building to system, który usprawnia rozwój nowych firm od etapu pomysłu do uzyskania zysku. Podczas procesu Venture Building pomysły biznesowe są zbierane, testowane i rozwijane.

Systemowe podejście do rozwoju przedsiębiorstwa

To dyscyplina, która wykorzystuje najlepsze praktyki startupowe i adaptuje je w powtarzalny, kompatybilny z korporacją proces. Pozwala zespołowi złożonemu z ekspertów biznesowych, projektowych, technologicznych i dziedzinowych działać szybko, pozostawać poza mechanizmami korporacyjnymi i jak najlepiej wykorzystywać zasoby firmy-matki.

Popełnianie błędów w celu zminimalizowania ryzyka

Główny zespół buduje prototypy i weryfikuje pomysły w świecie rzeczywistym. Jeśli testy wykażą, że pomysł ma pozytywny odzew, uruchamiana jest wersja produktu o minimalnej funkcjonalności, gotowa do użycia i spieniężenia. Pomysł nietrafiony jest natychmiast porzucany.
Kluczowe wyniki
  • Uczenie się szybko, dużo i niskim kosztem
  • Monetyzowane produkty w mniej niż 12 miesięcy
  • Samowystarczalny biznes w ciągu 24 - 36 miesięcy
Korzyści
  • Nowe źródła przychodów lub obniżenie kosztów operacyjnych
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie pomysłów, talentów i technologii
  • Wzrost wartości firmy poprzez rozszerzenie portfela biznesów

Nasza rola w procesie

Ustalanie celów strategicznych
Dzielenie się wiedzą branżową
Pokrycie kosztów rozwoju
Tworzy nowe strumienie przychodów
Dywersyfikacja portfela
Stwarza możliwości redukcji kosztów
Doświadczenie w budowaniu produktów cyfrowych
Praktyka w zarządzaniu projektami R&D
Umiejętność szybkiego budowania przedsiębiorstw

Proces

Stworzyliśmy sprawdzony, efektywny proces, który wspiera i stawia wyzwania przed każdym zespołem pracującym nad nowym produktem lub biznesem.
Udowodnienie koncepcji
Budowanie koncepcji, która ma udowodniony potencjał wzrostu. Wiele pomysłów jest prototypowanych i testowanych, co pozwala wybrać właściwy kierunek.
Produkt o kluczowej funkcjonalności
Walidacja najbardziej ryzykownych założeń poprzez eksperymenty na żywo i zbieranie danych z rynku. Potwierdzenie wykonalności produktu.
Minimalny produkt rynkowy
Przeprowadzenie pierwszych działań monetyzacyjnych i zebranie dowodów na to, że produkt jest dobrze dopasowany do rynku.
Minimalny pożądany produkt
Zbudowanie procesów, dzięki którym produkt będzie idealnie dopasowany i efektywnie dostarczony do klientów.
Skalowanie i przychody
Budowanie solidnego i rosnącego biznesu, który oferuje produkty pożądane przez klientów i sprawia, że źródła przychodów zachwycają inwestorów.

Zróbmy razem coś wspaniałego

Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i to, jak możemy je zaspokoić
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Consent