Wdrażaj AI w Biznesie

Rozpocznij z nami rewolucję AI w swoim biznesie. Wykorzystaj AI, aby zbudować przewagę konkurencyjną swojej firmy.
Porozmawiajmy

Nasze podejście

Skoncentruj się na celach biznesowych
Podchodzimy holistycznie, integrując wiedzę z praktyką, co pozwala nam skupić się na realizacji ważnych celów biznesowych.
Innowacja i elastyczność
We stand for finding and implementing innovative solutions, always taking into account dynamically changing business needs and technological opportunities.
Agnostyk technologiczny
Nie jesteśmy dostawcami technologii, dlatego nasza praca jest niezależna i skupiona na Twoich celach biznesowych. Dobieramy dedykowane rozwiązania technologiczne pod kątem potrzeb biznesowych.
W obszarze AI pomagamy uwolnić potencjał sztucznej inteligencji w Twoich aplikacjach biznesowych. Od kluczowych zmian modelu biznesowego po wdrożenie AI – u nas znajdziesz doświadczenie i kompleksowe wsparcie.

Nasz proces

Naszym celem jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikowi i firmie.
1
Eksploracja potencjału
Prowadzimy szkolenia i warsztaty strategiczne wprowadzające organizacje i zespoły zarządzające w świat biznesowych zastosowań AI.
2
Identyfikacja możliwości
Organizacja, jej model biznesowy i procesy oraz jej otoczenie są szczegółowo analizowane w celu zidentyfikowania konkretnych wykorzystania możliwości.
3
Budowanie strategii
Prowadzenie prac strategicznych pozwala nam przygotować organizację do wykorzystania możliwości AI w ramach spójnej strategii i modelu biznesowego.
4
Mapowanie rozwiązań
Identyfikujemy i analizujemy praktyczne rozwiązania technologiczne oraz opracowujemy inicjatywy wdrożeniowe zgodne z celami biznesowymi.
5
Implementacja
Przygotowując weryfikację koncepcji wdrożeniowych, przeprowadzamy wdrożenia, a analizując wyniki optymalizujemy dobór i wdrożenie rozwiązań.
6
Wzmocnienie implementacji
Po wdrożeniu zapewniamy konkurencyjność poprzez śledzenie i raportowanie trendów nowych rozwiązań, a także szkolenia i prace strategiczne mające na celu poszerzenie zakresu dotychczasowych prac.

Co możemy zrobić razem

Pielęgnujemy Twój produkt lub biznes na każdym etapie jego rozwoju.

Eksploracja potencjału AI

Aby zapewnić Twojej organizacji solidne zrozumienie narzędzi AI i ich potencjału biznesowego, proces wdrożenia rozpoczynamy od edukacji. Oferujemy Twojemu zespołowi zaawansowane zajęcia mistrzowskie na temat sztucznej inteligencji, aby pogłębić wiedzę na temat technologii, prawa, etyki i procesów związanych ze sztuczną inteligencją. Nasz zespół ekspertów przedstawi teorię w przystępny i angażujący sposób, wykorzystując studia przypadków i ćwiczenia praktyczne.
Usługa dla:
 • Ten etap pomaga uspójnić wiedzę i świadomość potencjału sztucznej inteligencji w organizacji.
 • Zrozumienie podstawowych zasad wdrażania AI jest niezbędne, aby efektywnie wykorzystać jej możliwości w każdej organizacji.
 • Liderzy i pracownicy lepiej rozumiejący możliwości i ograniczenia AI mogą skuteczniej realizować proces opracowywania i wdrażania strategii AI.

Identyfikowanie szans dla sztucznej inteligencji

Drugim etapem wdrożenia jest dokładna analiza organizacji i jej otoczenia. Pozwala zidentyfikować obszary Twojego modelu biznesowego i procesów, w których sztuczna inteligencja może przynieść Twojej firmie największe korzyści. Nasi eksperci przeprowadzą pogłębione wywiady, dokładnie przeanalizują dokumentację wewnętrzną i dane zagregowane, przyjrzą się raportom branżowym i danym statystycznym. Przygotowana analiza posłuży do przeprowadzenia warsztatu eksploracyjnego, podczas którego wspólnie potwierdzimy kluczowe szanse i możliwości.
Usługa dla:
 • Analiza pomaga zidentyfikować konkretne obszary, w których sztuczna inteligencja może przynieść największe korzyści.
 • Proces wspólnego mapowania możliwości angażuje kluczowych interesariuszy w organizacji, co przyczynia się do większego zaangażowania we wdrażanie. tworzących produktywne środowiska uczenia się poprzez warsztaty wzmacniające uczestników umiejętnościami rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.
 • Zespół rozwija świadomość dostępnych możliwości i tworzy sprzyjające środowisko do rozwoju.

Budowanie strategii AI

Po zidentyfikowaniu szans i możliwości wdrożenia sztucznej inteligencji tworzymy strategię AI, która stanie się mapą drogową zmian w modelu biznesowym organizacji. Pracę analityczną wzbogacamy o warsztaty strategiczne prowadzone przez doświadczonych ekspertów. Obejmą one stworzenie modelu biznesowego, identyfikację kluczowych przewag, określenie celów i kluczowych mierników, a także niezbędnych zasobów i kompetencji.
Usługa dla:
 • Opracowanie spójnej i przemyślanej strategii AI jest kluczem do jej skutecznego wdrożenia i maksymalizacji korzyści.
 • Strategia zapewnia ramy dla inwestycji, które przyniosą rzeczywistą wartość Twojej organizacji.

Mapowanie rozwiązań AI

Mapowanie rozwiązań koncentruje się na identyfikacji i ocenie dostępnych rozwiązań i narzędzi pod kątem ich zgodności z potrzebami i celami organizacji. Świadczona przez nas usługa scoutingu obejmuje eksplorację, analizę funkcjonalną, mapowanie potrzeb i kalkulację kosztów w stosunku do oczekiwanych korzyści. Na podstawie wyników scoutingu opracowujemy plan inicjatyw i przeprowadzamy wstępne testy na danych pozaprodukcyjnych. Dzięki temu możemy dalej oceniać skuteczność i efektywność proponowanych rozwiązań.
Usługa dla:
 • Mapowanie i testowanie istniejących rozwiązań pozwala nam szybko zweryfikować ich przydatność i wybrać odpowiednie narzędzie.
 • Testowanie pomaga ocenić potencjalną skuteczność rozwiązań przed pełnym wdrożeniem.
 • Ocena efektywności i efektywności rozwiązań daje pewność, że ostatecznie wybrane narzędzia będą opłacalne i przyniosą oczekiwane korzyści.

Dowożenie AI

Etap wdrożenia rozpoczynamy od przygotowania tzw. Proof of Concept. Przeprowadzimy testy wybranego rozwiązania z docelowymi użytkownikami na rzeczywistych procesach. Wspierając ich i monitorując osiągane przez nich wyniki, wyciągamy wnioski do poprawy. W przypadku pozytywnych wyników wdrożenia testowego wspieramy organizację w docelowym wdrażaniu narzędzi i technologii. Oceniamy wyniki zespołu i ewentualnych dostawców zewnętrznych.
Usługa dla:
 • Przeprowadzenie testów na wybranej grupie użytkowników umożliwi dokładną walidację użyteczności narzędzia/technologii i dopasowania do organizacji.
 • Mała grupa użytkowników i wąska skala wdrożenia oszczędzają czas i zasoby na wprowadzenie pełnowymiarowych poprawek.
 • Wsparcie eksperckie w trakcie i po wdrożeniu zapewni sprawny przebieg procesu i zapewni niezbędne wskazówki.

Wzmocnienie wdrażania AI

Stale monitorujemy zmieniający się rynek i nowe rozwiązania, aby Twoja organizacja pozostała konkurencyjna nawet po wdrożeniu. W ramach usługi Innovation Alert będziemy szukać i nadzorować nowości oraz trendy rynkowe, którymi będziemy regularnie dzielić się w przystępnej i inspirującej formie. Dodatkowo zajmiemy się przygotowaniem dalszych warsztatów rozwojowych dla Twoich pracowników. Efekty wdrożenia narzędzi AI są widoczne szybko, dlatego jesteśmy gotowi do kontynuacji wdrożeń i poszerzania zakresu stosowanej technologii zgodnie z przyjętą strategią.
Usługa dla:
 • Technologie związane ze sztuczną inteligencją rozwijają się bardzo szybko, dlatego ciągłe aktualizowanie wiedzy i umiejętności jest niezbędne, aby cała Twoja organizacja była konkurencyjna.
 • Regularne śledzenie i analizowanie nowych rozwiązań pozwala dostosować się do zmieniającego się otoczenia.
 • Rozszerzenie zakresu wdrożenia pozwala zmaksymalizować jego wpływ biznesowy i czerpać nowe korzyści.

Zobacz nasze Case Studies

Ultraszybkie przetestowanie rynkowe nowego produktu na rynku FMCG

Jak zweryfikować potencjał rynkowy produktów w branży FMCG?

Jak podczas testowania rozwiązań no-code zbudowaliśmy WE, narzędzie do organizacji codziennej pracy w Innovatika

Dowiedz się, jak podczas testowania nowego narzędzia no-code zbudowaliśmy platformę do zarządzania pracą administracyjną firmy.

Zróbmy razem coś wspaniałego

Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i to, jak możemy je zaspokoić
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Consent