Wzmocnij Pracowników

Wzmocnij swój zespół, wspierając kulturę, która obejmuje innowacje na rzecz rozwoju i współpracy, poszerzając granice doskonałości.
Porozmawiajmy

Nasze podejście

Po pierwsze eksperci
Przyjęcie podejścia opartego na ekspertach, które łączy teorię z praktyką, umożliwiając płynny transfer wiedzy do rzeczywistych kontekstów.
Innowacyjność i adaptacja
Projektuj zwinne procesy, które szybko dostosowują się do nowych technologii i zmian rynkowych, wspierając kulturę ciągłych innowacji.
Napędzani technologią
Bądź na bieżąco z najnowszymi badaniami i technologiami, łącząc je z procesami i treściami kursów mistrzowskich, aby uzyskać futurystyczne podejście.
W obszarze Employee Empowerment pielęgnujemy środowisko, które promuje rozwój, zaangażowanie i współpracę, umożliwiając każdemu członkowi zespołu rozwój i znaczący wkład w sukces organizacji.

Co możemy zrobić razem

Tworzymy produkty cyfrowe i wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu projektowego.

Programy badawczo-rozwojowe

Projektujemy innowacyjne procesy badawczo-rozwojowe, łącząc planowanie strategiczne z metodami zwinnymi. Sprzyja to eksploracji, przyspiesza innowacje i skutecznie przekształca pomysły w przełomowe produkty, pielęgnując innowacyjną kulturę.
Usługa dla:
 • Liderów innowacji, którzy tworzą niestandardowe ramy dla kierowanych badań i rozwoju, łącząc planowanie strategiczne z metodami zwinnymi.
 • Decydentów wspierających kulturę eksploracji i wykorzystujących procesy w celu przyspieszenia innowacji i przekształcania pomysłów w przełomowe rozwiązania.
 • Przedsiębiorstw, które tworzą procesy badawczo-rozwojowe dostosowane do celów, skutecznie przekształcając koncepcje w najnowocześniejsze produkty i rozwiązania.

Prowadzenie warsztatów

Prowadzimy interaktywne sesje warsztatowe, wspierając współpracę i kreatywność. Dyskusje, działania i rozwiązywanie problemów ułatwiają eksplorację, pracę zespołową i uzyskiwanie wymiernych wyników w produktywnym środowisku.
Usługa dla:
 • Kierowników projektów prowadzących interaktywne sesje wspierające współpracę, kreatywność i rozwój pomysłów.
 • Liderów tworzących produktywne środowiska uczenia się poprzez warsztaty wzmacniające uczestników umiejętnościami rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.
 • Firm napędzających innowacje i biznesplany poprzez warsztaty wykorzystujące dyskusje, działania i ćwiczenia rozwiązywania problemów w celu uzyskania wymiernych rezultatów.

Warsztaty z Design Thinking

Oferujemy szkolenia z zakresu Design Thinking, które prezentują zespołom narzędzia do innowacyjnego rozwiązywania problemów. Empatia, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, tworzenie prototypów i ich testowanie, pomagają uczestnikom skutecznie rozwiązywać skomplikowane wyzwania i koncentrować się na potrzebach użytkowników.
Usługa dla:
 • Osób i zespołów doskonalących umiejętności rozwiązywania problemów za pomocą myślenia projektowego oraz nowych narzędzi i sposobów myślenia.
 • Liderów rynkowych, którzy promują kulturę innowacji, wykorzystując strukturalne szkolenia w celu wspierania rozwiązywania problemów zorientowanych na użytkownika.
 • Menedżerów, którzy osiągają znakomite wyniki dzięki systematycznym szkoleniom, umożliwiającym zespołom radzenie sobie ze złożonymi wyzwaniami i tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkowników.

Masterclass: Modele biznesowe oparte o AI

Nasze szkolenie oferuje głęboki wgląd w sztuczną inteligencję w kontekście rozwoju biznesu. Dzięki wskazówkom ekspertów, studiom przypadków i praktycznym ćwiczeniom, uczestnicy opracowują strategie oraz wdrażają i optymalizują modele oparte na AI, co stwarza przewagę konkurencyjną i stymuluje innowacje.
Usługa dla:
 • Liderów, którzy pragną zrozumieć rolę AI w rozwoju biznesu i zdobyć głębszą wiedzę na temat efektywnego wykorzystywania tej technologii.
 • Zespołów poszerzających wiedzę na temat integracji sztucznej inteligencji poprzez wskazówki ekspertów, studia przypadków i praktyczne ćwiczenia w zakresie strategicznego wdrażania.
 • Organizacji, które korzystają z wiedzy mistrzowskiej do przekształcania modeli biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji, dążąc do zwiększenia konkurencyjności, rentowności i ilości innowacyjnych strategii.

Usługa Alertów Innowacji

Specjalizujemy się w odkrywaniu ukrytych nowości rynkowych i pojawiających się trendów, zanim trafią one do mediów głównego nurtu. Zapewnia to regularne źródło inspiracji dla innowacyjnych strategii i nowych kierunków biznesowych.
Usługa dla:
 • Innowatorzy, którym brakuje czasu na niezależny i dokładny przegląd informacji oraz regularne monitorowanie rynku.
 • Menedżerowie produktu poszukujący inspiracji, chcący wprowadzić nowy pomysł lub dowiedzieć się o nowych działaniach podejmowanych przez konkurencję.
 • Liderzy, którzy priorytetowo traktują oszczędność czasu i wymagają pewności, że otrzymywane przez nich informacje są zarówno wiarygodne, jak i godne zaufania.

Wdrażanie sztucznej inteligencji

Integrujemy sztuczną inteligencję ze strategiami i operacjami, wykorzystując uczenie maszynowe, analizę danych i automatyzację. Usługa ta umożliwia organizacjom podejmowanie decyzji opartych na danych, zwiększanie wydajności i napędzanie innowacji.
Usługa dla:
 • Kadry zarządzającej, która dąży do integracji sztucznej inteligencji z produktami, usługami i operacjami, wykorzystując uczenie maszynowe, analizę danych i automatyzację.
 • Liderów biznesowych ceniących strategie oparte na danych i wykorzystujących sztuczną inteligencję do wzmocnienia swojej organizacji dzięki spostrzeżeniom, które napędzają innowacje i konkurencyjność.
 • Organizacji poruszających się w krajobrazie opartym na danych i wykorzystujących sztuczną inteligencję do strategicznego rozwoju i sukcesu.

Zobacz nasze Case Studies

Ultraszybkie przetestowanie rynkowe nowego produktu na rynku FMCG

Jak zweryfikować potencjał rynkowy produktów w branży FMCG?

Jak podczas testowania rozwiązań no-code zbudowaliśmy WE, narzędzie do organizacji codziennej pracy w Innovatika

Dowiedz się, jak podczas testowania nowego narzędzia no-code zbudowaliśmy platformę do zarządzania pracą administracyjną firmy.

Zróbmy razem coś wspaniałego

Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i to, jak możemy je zaspokoić
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Consent