Szybki test rynkowy produktu

Tworzenie nowych produktów opiera się często na wielu niesprawdzonych rynkowo hipotezach. Można je szybko zwalidować prowadząc regularnie testy rynkowe. Pozwalają one na szybkie podjęcie właściwych decyzji rozwojowych i maksymalne wykorzystanie szansy biznesowej.

Czym jest szybki test rynkowy?

Test rynkowy ma na celu szybką walidację potencjału konceptu produktu w rzeczywistych warunkach rynkowych wśród szerokiej grupy potencjalnych klientów zupełnie nowego produktu lub nowej funkcjonalności już istniejącego. W rezultacie testów konceptów produktu określany jest ich potencjał rynkowy i optymalna Propozycja Wartości produktu. Zawiera ona kluczową grupę docelową, jej potrzeby, kluczowe korzyści i cechy produktowe, wskazówki dla skutecznej komunikacji, a także akceptowalne ceny i inne krytyczne parametry rynkowe. Wyniki testów pomagają w podjęciu kluczowych decyzji co do dalszego rozwoju produktu. Projekt jest dostarczany przy stosunkowo niskim budżecie dopasowanym do zakresu testów i otoczenia rynkowego.

Kiedy warto przeprowadzić test rynkowy?

Chcesz szybko w 3-4 tygodnie zwalidować potencjał rynkowy konceptu produktu na dużej grupie potencjalnych klientów, zebrać kluczowe wglądy do jego optymalizacji dla przebadanej najbardziej atrakcyjnej grupy docelowej.

Potrzebujesz przetestować jakie kampanie i koncepty komunikacyjne będą najbardziej skuteczne w dotarciu do grupy docelowej pod kątem chęci zakupu i efektywności komunikatów.

Chcesz szybko w 3-4 tygodnie zwalidować potencjał rynkowy konceptu produktu na dużej grupie potencjalnych klientów, zebrać kluczowe wglądy do jego optymalizacji dla przebadanej najbardziej atrakcyjnej grupy docelowej.

Potrzebujesz przetestować jakie kampanie i koncepty komunikacyjne będą najbardziej skuteczne w dotarciu do grupy docelowej pod kątem chęci zakupu i efektywności komunikatów.

Zależy Ci, aby skutecznie wypracować i wybrać Propozycję Wartości określając wymogi produktowe i komunikacyjne.

Chcesz podjąć właściwe skuteczne decyzje co do dalszego rozwoju produktu nie popełniając kosztownego błędu niedopasowania rynkowego produktu.

Zależy Ci, aby skutecznie wypracować i wybrać Propozycję Wartości określając wymogi produktowe i komunikacyjne.

Chcesz podjąć właściwe skuteczne decyzje co do dalszego rozwoju produktu nie popełniając kosztownego błędu niedopasowania rynkowego produktu.

Jak poprowadzimy projekt?

Szybka ścieżka projektowa pozwala na przeprowadzenie całego projektu w 3-4 tygodnie. W ramach ścisłej współpracy z klientem koncentrujemy się na tym, aby finalne wyniki pozwoliły na skuteczne podjęcie decyzji dla dalszego rozwoju produktu.

Projekt rozpoczynamy wspólnym warsztatem dla określenia hipotezy Propozycji Wartości konceptów produktowych (grupa docelowa, problemy, potrzeby, korzyści, sposób ich dostarczenia przez produkty). Zebrana wiedza pozwala na optymalne dopasowanie zakresu testów do sytuacji biznesowej i otoczenia rynkowego.

Tworzymy alternatywne wizualizacje i treści komunikacyjne konceptów w formatach Landing Page oraz ankiety diagnostyczne. Przygotowujemy wysokozasięgową kampanię Digital do potencjalnych grup docelowych.

Wdrażamy kampanię Digital i analizujemy jej wyniki pod kątem gotowości zakupu dla konceptów produktów, profili grup docelowych. Szczegółowe wyniki i wnioski przedstawiamy w raporcie.

Wypracowujemy i dostarczamy zwalidowaną Propozycję Rynkowej dla kluczowej grupy docelowej (m. in. wybór wariantów / funkcjonalności / pożądanych cech, sytuacje i motywacje zakupowe, itp.). Dostarczamy także rekomendację konceptu komunikacji produktu.

Poprowadzimy wspólny warsztat podsumowujący mający na celu wsparcie w podjęciu decyzji rozwojowych dla produktu i jego komunikacji.

Projekt rozpoczynamy wspólnym warsztatem dla określenia hipotezy Propozycji Wartości konceptów produktowych (grupa docelowa, problemy, potrzeby, korzyści, sposób ich dostarczenia przez produkty). Zebrana wiedza pozwala na optymalne dopasowanie zakresu testów do sytuacji biznesowej i otoczenia rynkowego.
Tworzymy alternatywne wizualizacje i treści komunikacyjne konceptów w formatach Landing Page oraz ankiety diagnostyczne. Przygotowujemy wysoko-zasięgową kampanię Digital do potencjalnych grup docelowych.
Wdrażamy kampanię Digital i analizujemy jej wyniki pod kątem gotowości zakupu dla konceptów produktów, profili grup docelowych. Szczegółowe wyniki i wnioski przedstawiamy w raporcie.
Wypracowujemy i dostarczamy zwalidowaną Propozycję Rynkowej dla kluczowej grupy docelowej (m. in. wybór wariantów / funkcjonalności / pożądanych cech, sytuacje i motywacje zakupowe, itp.). Dostarczamy także rekomendację konceptu komunikacji produktu.
Poprowadzimy wspólny warsztat podsumowujący mający na celu wsparcie w podjęciu decyzji rozwojowych dla produktu i jego komunikacji.
Projekt rozpoczynamy wspólnym warsztatem dla określenia hipotezy Propozycji Wartości konceptów produktowych (grupa docelowa, problemy, potrzeby, korzyści, sposób ich dostarczenia przez produkty). Zebrana wiedza pozwala na optymalne dopasowanie zakresu testów do sytuacji biznesowej i otoczenia rynkowego.
Tworzymy alternatywne wizualizacje i treści komunikacyjne konceptów w formatach Landing Page oraz ankiety diagnostyczne. Przygotowujemy wysoko-zasięgową kampanię Digital do potencjalnych grup docelowych.
Wdrażamy kampanię Digital i analizujemy jej wyniki pod kątem gotowości zakupu dla konceptów produktów, profili grup docelowych. Szczegółowe wyniki i wnioski przedstawiamy w raporcie.
Wypracowujemy i dostarczamy zwalidowaną Propozycję Rynkowej dla kluczowej grupy docelowej (m. in. wybór wariantów / funkcjonalności / pożądanych cech, sytuacje i motywacje zakupowe, itp.). Dostarczamy także rekomendację konceptu komunikacji produktu.
Poprowadzimy wspólny warsztat podsumowujący mający na celu wsparcie w podjęciu decyzji rozwojowych dla produktu i jego komunikacji.

Co od nas otrzymasz?

Raport 1.

Wnioski z przeprowadzonego badania rynkowego zostaną ujęte w raporcie, w którym znaleźć możesz:

Raport 2.

Przygotujemy dokument z rekomendacją zwalidowanej rynkowo Propozycji Wartości z jej kluczowymi elementami takimi jak:

Jak pomożemy w podjęciu decyzji rozwojowych?

Poprowadzimy wspólny warsztat podsumowujący projekt.

Pomożemy na nim w określeniu jakie warianty lub cechy produktu są najbardziej dopasowane do potrzeb największego segmentu potencjalnych klientów eliminując te niepotrzebne lub wysokosztowe.

Zależy Ci, aby skutecznie wypracować i wybrać Propozycję Wartości określając wymogi produktowe i komunikacyjne.

Chcesz podjąć właściwe skuteczne decyzje co do dalszego rozwoju produktu nie popełniając kosztownego błędu niedopasowania rynkowego produktu.

Poprowadzimy wspólny warsztat podsumowujący projekt.

Pomożemy na nim w określeniu jakie warianty lub cechy produktu są najbardziej dopasowane do potrzeb największego segmentu potencjalnych klientów eliminując te niepotrzebne lub wysokokosztowe.

Ustalimy, jaka powinna być strategiczna docelowa Propozycja Wartości: grupa docelowa - sytuacja - problem - potrzeba - rozwiązanie i cechy produktowe - sposób komunikacji.

Potwierdzimy, czy potencjał rynkowy zwalidowanej i zoptymalizowanej Propozycji Wartości jest wystarczający do podjęcia decyzji GO / NO dla dalszych prac rozwojowych produktu i jego komunikacji.

Porozmawiajmy o szybkim teście rynkowym!

Umów się na spotkanie, na którym porozmawiamy jaki produkt potrzebujesz teraz szybko rynkowo przetestować.
Jerzy Kurgan
Jerzy Kurgan
Managing Director
Jerzy Kurgan

Jerzy Kurgan

Managing Director

Zaufali nam

logo (5)
logo (6)
logo (7)
logo (8)
logo (9)
Innovatika's white logo

Innovatika Sp z o.o.

Mindspace
ul. Koszykowa 61
00-667 Warszawa, Polska

© Innovatika 2022 | Polityka Prywatności