Część I: dlaczego i jak budować kulturę innowacji w organizacji.

Aby wyróżnić się na dzisiejszym przesyconym rynku, firma musi wyjść poza tradycyjne myślenie, ustalone procesy i podstawowe przetrwanie przy minimalnym wysiłku. Jeśli chcesz konkurować z najlepszymi, nie możesz pozwolić swojej organizacji i pracownikom na stagnację. Jak więc temu zapobiec? Wszystko zaczyna się od wspierania kultury innowacji w miejscu pracy. Łatwo powiedzieć? Sprowadza się to do tego – zachęcania do kreatywności i swobody myślenia oraz wyrażania pomysłów przez wszystkich w organizacji. Takie podejście ma niezaprzeczalne zalety. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie one są i jak w Innovatika zachęcamy do rozwijania kultury innowacji.

Innowacja – więcej niż genialne pomysły

Prozaiczne, powtarzalne zadania, powtarzające się wskaźniki KPI i te same stare produkty wprowadzane na rynek co sezon – nie tak chcesz być postrzegany zarówno przez klientów, jak i konkurencję. Kiedy myślisz o innowacjach, zwykle przychodzi ci na myśl ideacja. Ale innowacyjność to znacznie więcej niż wymyślanie nowych pomysłów, choć są one niezbędne dla rozwoju firmy. Chodzi o kompilację mniejszych zadań, które prowadzą do sukcesu:

 • Optymalizacja procesów
 • Dostosowanie modelu biznesowego do zmian
 • Poprawa wydajności strony internetowej
 • Głębsze zrozumienie potrzeb klientów
 • Spojrzenie na wyzwania z zupełnie innej perspektywy
 • Wypróbowanie narzędzia, które nie było wcześniej używane

W Innovatika mówimy o innowacjach, odnosząc się do wszystkich kroków, które podejmujemy, aby rozwiązać problematyczne obszary i poprawić wyniki biznesowe naszych klientów.

8 filarów innowacji

Przyjmując bardziej holistyczne spojrzenie, należy rozważyć następujące aspekty innowacji:

 • Procesy: ustrukturyzowane i ugruntowane pomagają dostosować się do zmieniających się warunków.
 • Ludzie: chodzi o znalezienie i zmotywowanie odpowiednich talentów.
 • Projekty: zmiana podejścia do zarządzania projektami, wprowadzenie metod lean
 • Problemy: oznacza to skupienie się na najpilniejszych projektach w celu maksymalizacji zysków.
 • Priorytety: dostosowanie działań innowacyjnych do długoterminowej strategii biznesowej
 • Postępy: wdrażanie i mierzenie właściwych wskaźników KPI
 • Partnerstwa: przekształcenie firmy z pomocą zewnętrzną w celu zmaksymalizowania szans na sukces
 • Miejsca: otwórz przestrzeń i umysły pracowników, aby zwiększyć kreatywność

Korzyści z budowania kultury innowacji w organizacji

Celem odnoszącej sukcesy organizacji powinno być wprowadzanie innowacji do codziennych działań.

Stworzenie kultury innowacji pomoże ci to osiągnąć, a jednocześnie przyniesie niezaprzeczalne korzyści twojej organizacji:

 • Stymuluje ulepszenia i zmiany
 • Wnosi nowe pomysły do dyskusji
 • Wspiera nieszablonowe myślenie
 • Zwiększa różnorodność w organizacji
 • Pomaga przyciągnąć i utrzymać talenty
 • Pozwala pracownikom swobodnie myśleć i wprowadzać innowacje
 • Ułatwia szybsze podejmowanie decyzji i wdrażanie korekt opartych na informacjach zwrotnych.
 • Prowadzi do przejścia od przetrwania do rozwoju firmy

Najważniejsze pytanie brzmi: jak stworzyć kulturę innowacji w miejscu pracy?

Podzielmy się doświadczeniem, które zebraliśmy w ciągu 18 lat naszej aktywnej obecności na rynku innowacji.

Tworzenie kultury innowacji – jak to robimy?

Po pierwsze, musisz zrozumieć, że pewnego rodzaju wyróżniająca się kultura zawsze istniała w Twojej organizacji od początku jej istnienia. Jeśli firma zatrudnia jakichś ludzi, to zawsze mają oni określony sposób komunikacji, swoje niepisane zasady, historię czy założenia. Na pewnym etapie rozwoju organizacji warto je spisać i ocenić, na ile wspierają ustaloną strategię i cele. Raz zdefiniowana kultura może być dostosowywana i kształtowana tak, aby stała się bardziej zorientowana na innowacyjne działania. Ale kultura nigdy nie jest budowana od zera, chyba że organizacja właśnie powstała.

Podejście do transformacji kulturowej oparte na myśleniu projektowym

Innowacja zaczyna się od strategii. W Innovatice nie bez powodu budujemy strategię w oparciu o podejście design thinking. Polski Fundusz Rozwoju przebadał 100 dużych firm biorących udział w badaniu dojrzałości innowacyjnej. Wyniki: prawie 100% firm, które stosowały metodologię projektowania opartą na identyfikacji potrzeb klienta, wdrożyło co najmniej jedną innowację w 2021 roku. W przypadku firm, które nie stosowały takich metod, odsetek ten wyniósł tylko 52%.

Design thinking to praktyka rozwiązywania problemów, która sprawia, że ludzie są w centrum zmian. Opiera się na intuicji, emocjach, normach kulturowych i potrzebach ludzi w poszukiwaniu rozwiązań. Może pomóc przekształcić kulturę organizacji, napędzając kreatywność i stawiając klienta i pracowników w centrum planowania strategicznego.

Wykorzystując myślenie projektowe do wprowadzania zmian kulturowych, identyfikujesz problemy, zbierasz rozwiązania, obserwujesz, wybierasz najlepsze z nich, testujesz je i w razie potrzeby wprowadzasz poprawki.

Stosujemy tę metodologię w praktyce podczas opracowywania wartości Innovatiki.

Ponieważ bardzo cenimy sobie inkluzywność i różnorodność, wszyscy pracownicy zostali zaproszeni na dedykowane warsztaty zorganizowane w tym celu. Wykorzystaliśmy narzędzia takie jak Miro, aby zwizualizować procesy zachodzące w firmie i wyzwania, z którymi musimy się mierzyć każdego dnia. Omówiliśmy wspólne i indywidualne wartości, wykorzystaliśmy metodę warsztatową opartą na skojarzeniach i ostatecznie wymyśliliśmy kilka haseł, które opisują to, kim jesteśmy i jak pracujemy: Be future makers, Always stay human, Get things done oraz Never stop learning.

Zaprosiliśmy również pracowników do konsultacji w sprawie projektu strategii organizacji, ponieważ podejście oparte na myśleniu projektowym powinno opierać się na informacjach zwrotnych i wkładzie zainteresowanych stron.

następnym artykule zagłębimy się w szczegóły naszego sposobu tworzenia kultury innowacji w miejscu pracy. Porozmawiaj z nami, jeśli chcesz poznać nasze podejście lub porównać doświadczenia.