Inkluzywne aplikacje mobilne – jak projektować aplikacje dostępne dla każdego?

W dzisiejszym cyfrowym świecie aplikacje mobilne stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Zapewniają nam wygodę, rozrywkę i niezbędne usługi. Kluczowe jest jednak zapewnienie, że aplikacje te są dostępne i przyjazne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projektując aplikacje mobilne z myślą o dostępności, programiści mogą tworzyć bardziej inkluzywne i przyjemniejsze doświadczenie. W tym artykule omówimy zalety projektowania aplikacji mobilnych pod kątem dostępności i podzielimy się praktycznymi wskazówkami, jak ją osiągnąć.

Dostępność w projektowaniu aplikacji mobilnych – co to znaczy?

Dostępność w projektowaniu aplikacji mobilnych odnosi się do praktyki tworzenia aplikacji użytecznych i dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje ona usuwanie barier, które mogą utrudniać osobom z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchowymi lub poznawczymi dostęp do aplikacji i efektywne korzystanie z niej. Biorąc pod uwagę różnorodne potrzeby niepełnosprawnych użytkowników, deweloperzy mogą tworzyć interfejsy, które są intuicyjne, funkcjonalne i zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców. Zasady projektowania dostępności obejmują różne aspekty, w tym elementy wizualne, sygnały dźwiękowe, interakcje dotykowe i kwestie poznawcze. Ostatecznie, projektowanie z myślą o dostępności zapewnia, że wszyscy użytkownicy mogą cieszyć się korzyściami i funkcjami aplikacji mobilnej w bardziej wyrównany sposób.

User-centric design principles

U podstaw tworzenia dostępnej i integracyjnej aplikacji mobilnej leży przyjęcie zasad projektowania zorientowanego na użytkownika. Podejście to, określane również jako projektowanie zorientowane na człowieka, stawia użytkownika i jego potrzeby w centrum całego procesu projektowania i rozwoju. W kontekście dostępności, podejście zorientowane na użytkownika zapewnia, że aplikacja uwzględnia różnorodne potrzeby wszystkich użytkowników. Oto kluczowe zasady projektowania zorientowanego na użytkownika, istotne z punktu widzenia dostępności:

 1. Empatia i zrozumienie: Pierwszym krokiem w projektowaniu zorientowanym na użytkownika jest dogłębne zrozumienie użytkowników, ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Oznacza to coś więcej niż tylko przyjmowanie założeń; obejmuje to prowadzenie badań użytkowników, tworzenie person użytkowników i wczuwanie się w ich doświadczenia. Zrozumienie wyzwań stojących przed użytkownikami z niepełnosprawnościami pomoże projektantom podejmować świadome decyzje i projektować rozwiązania, które rozwiążą te trudności.
 2. Spójne doświadczenie: Spójność odgrywa kluczową rolę w projektowaniu zorientowanym na użytkownika. Spójne układy i interakcje zmniejszają obciążenie poznawcze, ponieważ użytkownicy nie muszą ponownie uczyć się nawigacji i korzystania z aplikacji. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników z zaburzeniami poznawczymi dla których przewidywalność zwiększa użyteczność.
 3. Kontrola użytkownika: Zapewnienie użytkownikom kontroli i swobody w aplikacji zwiększa użyteczność i dostępność. Obejmuje to umożliwienie użytkownikom cofania działań, swobodnego poruszania się po aplikacji i dostosowywania ustawień do ich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Zasadniczo projektowanie zorientowane na użytkownika polega na zrozumieniu użytkownika, uwzględnieniu jego potrzeb w całym procesie projektowania i rozwoju oraz stworzeniu aplikacji, która jest intuicyjna, elastyczna i reaguje na te potrzeby. Stosując te zasady, twórcy aplikacji mobilnych mogą zapewnić, że ich produkty są nie tylko dostępne, ale także oferują pozytywny i satysfakcjonujący user experience dla każdego.

Dbanie o dostępność aplikacji w praktyce

Znamy ogólne zasady projektowania zorientowanego na użytkownika. Ale jak dostępność wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się kilku praktycznym przykładom:

Dostępność wizualna

Dostępność wizualna odnosi się do zapewnienia użyteczności aplikacji dla osób z wadami wzroku, takimi jak niedowidzenie, ślepota barw lub całkowite zaburzenie widzenia.

 1. Dostosowanie czcionki: Pozwól użytkownikom dostosować rozmiar tekstu i typ czcionki w ustawieniach aplikacji. Może to pomóc osobom niedowidzącym w łatwiejszym czytaniu treści.
 2. Kontrast: Zapewnij wystarczający kontrast między tekstem a kolorami tła. Wysoki kontrast może pomóc użytkownikom ze słabym wzrokiem lub ślepotą barw lepiej widzieć treść.
 3. Brak zależności od koloru: Nie polegaj wyłącznie na kolorze, aby przekazać informacje. Na przykład, zamiast kolorować pole formularza na czerwono, aby oznaczyć błąd, dołącz także wiadomość tekstową wyjaśniającą błąd.
 4. Tekst alternatywny: Używaj tekstu alternatywnego dla obrazów, aby użytkownicy czytników ekranu mogli zrozumieć zawartość wizualizacji.

Dostępność słuchowa

Dostępność słuchowa sprawia, że aplikacja jest użyteczna dla osób z zaburzeniami słuchu.

 1. Napisy i transkrypcje: Dołącz napisy do treści wideo i transkrypcje do treści audio. W ten sposób użytkownicy niesłyszący lub niedosłyszący mogą nadal rozumieć treści multimedialne.
 2. Wskaźniki wizualne: Używaj wskaźników wizualnych dla wskazówek słuchowych. Na przykład, zamiast sygnału dźwiękowego po zakończeniu zadania, dołącz również znacznik wyboru lub podobną wskazówkę wizualną.

Dostępność motoryczna

Dostępność motoryczna zapewnia, że aplikacja może być używana przez osoby o różnych zdolnościach ruchowych.

 1. Duże obszary dotykowe: Przyciski i elementy interaktywne powinny być na tyle duże, by można je było łatwo dotknąć, co ułatwi korzystanie z aplikacji użytkownikom, którzy mogą mieć trudności z precyzyjnymi ruchami.
 2. Interakcje multimodalne: Zapewnij wiele sposobów na wykonanie akcji. Na przykład pozwól użytkownikom nawigować i wybierać opcje za pomocą gestów, elementów sterujących na ekranie i przycisków sprzętowych.
 3. Eliminacja ograniczeń czasowych: Unikaj działań ograniczonych czasowo, których wykonanie może być trudne dla użytkowników z zaburzeniami motorycznymi.

Dostępność poznawcza

Dostępność poznawcza odnosi się do zapewnienia użyteczności aplikacji dla osób z zaburzeniami poznawczymi, takimi jak na przykład zaburzenia uczenia się, zaburzenia uwagi.

 1. Spójny interfejs użytkownika: Utrzymuj spójny interfejs użytkownika i wzorce nawigacji w całej aplikacji. Obniża to obciążenie poznawcze wymagane do nauki i korzystania z aplikacji.
 2. Jasne instrukcje: Używaj jasnego, zwięzłego języka w instrukcjach i komunikatach o błędach.
 3. Kontrola skupienia i rozproszenia uwagi: Zminimalizuj rozpraszające elementy, takie jak wyskakujące okienka i automatycznie odtwarzane multimedia, i zapewnij użytkownikom kontrolę nad nimi.

Testowanie i feedback

Jak w wielu aspektach projektowanie, testowanie i zbieranie informacji zwrotnych są istotnymi elementami procesu tworzenia dostępnych aplikacji. Aby upewnić się, że aplikacja jest naprawdę przystępna, powinna być testowana przez osoby o różnych umiejętnościach, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Wczesne i częste testowanie przez użytkowników może pomóc zidentyfikować potencjalne bariery dostępności, które projektanci mogą przeoczyć. Zautomatyzowane narzędzia do testowania dostępności mogą być również wykorzystywane do znajdowania i naprawiania typowych problemów. Narzędzia te powinny jednak uzupełniać, a nie zastępować testy użytkowników, ponieważ mogą nie wychwycić wszystkich możliwych wyzwań związanych z dostępnością.

Równie ważna jest informacja zwrotna. Projektanci i deweloperzy powinni zapewnić użytkownikom łatwe sposoby przekazywania informacji zwrotnych na temat dostępności aplikacji. Może to przybrać formę dedykowanej sekcji opinii w aplikacji lub regularnych ankiet dla użytkowników. Słuchanie użytkowników pomaga w zrozumieniu ich doświadczeń, co może kierować przyszłymi ulepszeniami i aktualizacjami. Dzięki ciągłemu procesowi testowania i przekazywania informacji zwrotnych, deweloperzy mogą ulepszać swoje projekty i z czasem uczynić swoje aplikacje bardziej dostępnymi i inkluzywnymi.

Zasoby i wytyczne

Cennymi materiałami pomocniczymi przy projektowaniu pod kątem dostępności są liczne zasoby i wytyczne. Punktem wyjścia mogą być na przykład Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) czyli wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych, uznany na całym świecie zestaw zaleceń dotyczących poprawy dostępności stron internetowych. Chociaż wytyczne te były początkowo przeznaczone do projektowania stron internetowych, wiele z ich zasad ma zastosowanie do projektowania aplikacji mobilnych. Inne zasoby obejmują wytyczne Apple i Google dotyczące dostępności dla systemów operacyjnych iOS i Android. Zasoby te dostarczają wielu informacji na temat najlepszych praktyk, zasad projektowania i technik tworzenia dostępnych aplikacji mobilnych.

Dostępność aplikacji mobilnych

Projektowanie dostępnych aplikacji mobilnych jest praktyką absolutnie niezbędną w dzisiejszym zróżnicowanym krajobrazie cyfrowym. Pozwala na integrację, zapewniając, że każdy, niezależnie od swoich umiejętności lub posiadanych niepełnosprawności, może w pełni korzystać z technologii mobilnej. Włączenie zasad projektowania zorientowanego na użytkownika, uwzględnienie wszystkich aspektów dostępności (wizualnych, słuchowych, motorycznych, poznawczych), regularne testowanie i zbieranie feedbacku od użytkowników to podstawowe praktyki zmierzające do osiągnięcia tego celu. Zachęcamy projektantów i deweloperów do korzystania z dostępnych zasobów i wytycznych, ciągłego uczenia się i dążenia do tego, aby każdy aspekt ich aplikacji był dostępny. Efektem końcowym będą aplikacje, które nie tylko dotrą do szerszego grona odbiorców, ale także zapewnią bogatszy, bardziej inkluzywny user experience. Nadając priorytet dostępności, możemy sprawić, że cyfrowy świat stanie się bardziej przyjaznym i otwartym miejscem dla każdego.

Dowiedz się więcej o tym, jak Innovatika tworzy aplikacje.

powrót do Bloga
Iga Stachowicz
Growth Manager
Zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem strategii wzrostu w świecie cyfrowym. Doświadczenie zdobyte w branży reklamowej przekuwa w kreatywne spojrzenie na nowe wyzwania. Do ich przezwyciężania wykorzystuje umiejętności z zakresu analizy danych, performance marketingu, SEO i content marketingu.

Jak innowacje mogą usprawnić Twój biznes?

Porozmawiajmy