Ubezpieczenie na życie od dawna uznawane jest za kluczowe narzędzie finansowe, które zapewnia bezpieczeństwo i ochronę osobom fizycznym i ich rodzinom. Jednak w ostatnich latach branża ubezpieczeń na życie przeszła transformację, oferując usługi wartości dodanej, które wykraczają poza tradycyjny zakres polis. Te dodatkowe usługi, dostosowane do unikalnych potrzeb posiadaczy polis, stały się kamieniem węgielnym nowoczesnej oferty ubezpieczeń na życie. W tym artykule zagłębiamy się w koncepcję usług wartości dodanej w branży ubezpieczeń na życie i badamy ich znaczenie w poprawie ogólnego doświadczenia klienta.

Czym są usługi wartości dodanej w branży ubezpieczeń na życie?

Usługi wartości dodanej w branży ubezpieczeń na życie odnoszą się do dodatkowych korzyści i funkcji, które ubezpieczyciele oferują wraz ze swoimi podstawowymi polisami na życie. Usługi te mają na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb posiadaczy polis i dodanie wymiernej wartości poza ochroną finansową. Od programów odnowy biologicznej po narzędzia planowania finansowego, oferty te mają na celu pielęgnowanie i wspieranie posiadaczy polis w trakcie ich życiowej podróży.

1. Wellness i inicjatywy wspierające zdrowie

Kilka firm oferujących ubezpieczenia na życie uwzględnia obecnie inicjatywy związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem w ramach usług wartości dodanej. Ubezpieczający są zachęcani do prowadzenia zdrowszego stylu życia poprzez dostęp do programów wellness, badań przesiewowych i spersonalizowanych ocen stanu zdrowia. Ubezpieczyciele mogą oferować zniżki lub inne zachęty dla posiadaczy polis, którzy aktywnie uczestniczą w tych działaniach wellness. Takie proaktywne podejście przynosi korzyści zarówno ubezpieczonemu, jak i firmie ubezpieczeniowej, ponieważ promuje zdrowszy tryb życia i może prowadzić do zmniejszenia ryzyka i niższych stawek roszczeń.

Przykład: Prudential, globalne towarzystwo ubezpieczeń na życie, oferuje program „Vitality” jako usługę wartości dodanej dla posiadaczy polis. Program ten zachęca i nagradza posiadaczy polis za prowadzenie zdrowego trybu życia. W ramach programu „Vitality” ubezpieczający mogą zdobywać punkty, angażując się w różne działania związane ze zdrowiem, takie jak ćwiczenia fizyczne, poddawanie się badaniom przesiewowym i kupowanie zdrowej żywności. Punkty te można następnie wymienić na zniżki na składki ubezpieczeniowe, członkostwo w siłowni oraz inne produkty i usługi związane ze zdrowiem. Promując zdrowszy tryb życia, Prudential dąży do zmniejszenia długoterminowego ryzyka i wspierania bardziej zaangażowanej i lojalnej bazy klientów.

2. Planowanie finansowe i usługi doradcze

Poza zapewnieniem ochrony finansowej beneficjentom, towarzystwa ubezpieczeń na życie dostrzegają obecnie znaczenie pomocy posiadaczom polis w realizacji ich długoterminowych celów finansowych. Usługi wartości dodanej mogą obejmować narzędzia do planowania finansowego, kalkulatory emerytalne i dostęp do doradców finansowych, którzy mogą pomóc ubezpieczonym w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji, planowania nieruchomości i strategii emerytalnych. Dzięki temu posiadacze polis mogą mądrze zarządzać swoimi finansami i zabezpieczyć swoją przyszłość.

Przykład: AXA (Filipiny) oferuje aplikację „Emma” w ramach usług wartości dodanej. Jest to dedykowany wirtualny partner w podróży do finansowego dobrobytu, łączący narzędzia planowania finansowego, spersonalizowane spostrzeżenia i porady zdrowotne, aby umożliwić posiadaczom polis prowadzenie zdrowszego i bezpiecznego finansowo życia. Aplikacja zapewnia użytkownikom dostęp do narzędzi budżetowych, kalkulatorów inwestycyjnych itp.

3. Edukacja i szkolenia

Wielu ubezpieczycieli na życie oferuje zasoby edukacyjne i szkolenia w ramach usług wartości dodanej. Zasoby te mają na celu zwiększenie wiedzy finansowej i edukowanie ubezpieczających w zakresie zawiłości ubezpieczeń na życie, opcji inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem. Wyposażając posiadaczy polis w wiedzę i spostrzeżenia, ubezpieczyciele wspierają lepsze zrozumienie swoich produktów i zachęcają ich do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich ochrony ubezpieczeniowej.

Przykład: Sun Life Financial (Filipiny) prowadzi inicjatywę „Brighter Life” w ramach usług wartości dodanej. Ta platforma internetowa oferuje szeroki zakres zasobów, w tym artykuły, narzędzia i kalkulatory, w celu poprawy znajomości finansów i ogólnego samopoczucia. Posiadacze polis mogą uzyskać dostęp do treści edukacyjnych na takie tematy, jak planowanie emerytury, oszczędzanie na edukację i zarządzanie długiem. Wzmacniając wiedzę klientów, Sun Life stara się pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich finansowej przyszłości.

4. Wsparcie dla beneficjentów

Usługi wartości dodanej w branży ubezpieczeń na życie zapewniają wsparcie nie tylko ubezpieczonemu, ale także jego beneficjentom. Firmy mogą oferować pomoc beneficjentom w zrozumieniu procesu roszczeń, dostępie do usług doradztwa w żałobie i zajmowaniu się sprawami finansowymi po śmierci ubezpieczającego. Zapewniając te systemy wsparcia, ubezpieczyciele starają się odciążyć beneficjentów w trudnych czasach i wykazać swoje zaangażowanie w opiekę nad klientami poza polisą.

Przykład: Metlife (USA) Beneficiary Assistance wspiera klientów w najtrudniejszych momentach życia. Od zarządzania ważnymi zadaniami po śmierci ukochanej osoby po wsparcie w zakresie dobrego samopoczucia.

5. Ulepszenia i elastyczność polisy

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów i okoliczności życiowe, niektórzy dostawcy ubezpieczeń na życie oferują elastyczne opcje polis i możliwość aktualizacji zakresu ochrony. Posiadacze polis mogą dostosowywać ich zakres w miarę ewolucji swoich potrzeb, zapewniając, że ich ubezpieczenie pozostaje dostosowane do ich zmieniającego się stylu życia i obowiązków finansowych.

Przykład: New York Life, znany ubezpieczyciel na życie, oferuje unikalną usługę wartości dodanej o nazwie „The Whole Life Plan„. Program ten zapewnia posiadaczom polis możliwość gromadzenia wartości gotówkowej w czasie, przy jednoczesnym uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej na życie. Polisa oferuje elastyczność w zakresie płatności składek i możliwość dostępu do wartości gotówkowej na przyszłe potrzeby finansowe. Łącząc oszczędności i ubezpieczenia, New York Life zaspokaja różnorodne cele finansowe swoich klientów.

Siła usługi o wartości dodanej w branży ubezpieczeń na życie

Przejście branży ubezpieczeń na życie w kierunku świadczenia usług wartości dodanej oznacza podejście do biznesu skoncentrowane na kliencie. Wykraczając poza tradycyjne pojęcie ochrony ubezpieczeniowej, firmy ubezpieczeniowe na życie odgrywają obecnie bardziej aktywną rolę we wspieraniu i pielęgnowaniu życia swoich ubezpieczonych. Niezależnie od tego, czy chodzi o inicjatywy wellness, narzędzia planowania finansowego, zasoby edukacyjne czy wsparcie dla beneficjentów, usługi te poprawiają ogólne wrażenia klientów i wywierają trwały pozytywny wpływ.

Ponieważ rynek ubezpieczeniowy wciąż ewoluuje, możemy oczekiwać, że ubezpieczyciele na życie będą dalej inwestować w usługi wartości dodanej, wykorzystując technologię i wiedzę opartą na danych, aby dostosować ofertę do unikalnych wymagań każdego ubezpieczonego. Skupienie się na holistycznym dobrobycie i kompleksowym wsparciu gwarantuje, że ubezpieczenie na życie pozostanie istotnym instrumentem zabezpieczającym przyszłość, jednocześnie wzbogacając obecne życie swoich cenionych klientów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług wartości dodanej w ubezpieczeniach, zachęcamy również do przeczytania naszego artykułu na temat ubezpieczeń majątkowych – znajdziesz go tutaj.