Start-up of the monthy by Innovatika: UBEZPIECZENIA, Wrzesień 2023

Świat zmienia się w niespotykanym tempie, a branża ubezpieczeniowa nie stanowi wyjątku. Tradycyjne firmy ubezpieczeniowe stoją w obliczu rosnącej konkurencji ze strony start-upów Insurtechowych, które wykorzystują technologię, aby podważyć status quo. W tym artykule zaprezentujemy innowacje w branży ubezpieczeniowej i omówimy, jak zmieniają one reguły gry.

Witamy w „Start-upie miesiąca by Innovatika”, naszej nowej serii artykułów mających na celu prezentowanie innowacyjnych rozwiązań kształtujących przyszłość biznesu na całym świecie. Nasza misja? Wyróżnienie co miesiąc start-upów, które redefiniują branże, przeobrażają technologię i zmieniają społeczne normy.

Innowacje w sektorze ubezpieczeniowym mają obecnie większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej, biorąc pod uwagę mnogość zmian, które spotykamy w obecnych czasach. Katastrofa klimatyczna stoi na czele tych wyzwań. W miarę jak ekstremalne zjawiska Sektor ubezpieczeń, ze swoimi głębokimi korzeniami i tradycyjnymi mechanizmami, od dawna stanowi filar bezpieczeństwa finansowego dla osób fizycznych i firm. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie branża ta staje w obliczu rosnącej presji cyfryzacji. Przejście na innowacyjne metody nie jest tylko wyborem, ale koniecznością, aby sprostać oczekiwaniom klientów i pozostania konkurencyjnym. Początkujące przedsiębiorstwa wykorzystują nowoczesne technologie do tworzenia bardziej spersonalizowanych, transparentnych i wydajnych rozwiązań ubezpieczeniowych, kwestionując ustalone normy i kształtując przyszłość branży. Rynek InsurTech ma szansę na szybki wzrost w nadchodzących latach. Globalny rozmiar globalnego rynku InsurTech wyniósł 5,45 miliarda dolarów w 2022 roku i oczekuje się, że będzie rósł w tempie wzrostu rocznego (CAGR) 52,7% od 2023 do 2030 roku (Grand View Research, 2021).

Dlaczego innowacje w ubezpieczeniach są ważne

Innowacje w sektorze ubezpieczeń mają większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej, biorąc pod uwagę niezliczone wyzwania i zmiany, przed którymi stoimy w dzisiejszym świecie. Zmiana klimatu stanowi czołowy element tych wyzwań. Ponieważ ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze i poważniejsze, ubezpieczyciele pilnie potrzebują opracowania nowatorskich produktów, które zaspokoją potrzeby tych pojawiających się zagrożeń i zapewnią ochronę przed zdarzeniami, które kiedyś uważano za zdarzenia odstające. W ten sposób ubezpieczyciele nie tylko chronią bezbronne grupy społeczne i przedsiębiorstwa, ale także aktywnie uczestniczą w globalnych strategiach ograniczania ryzyka, wzmacniając swoją rolę społeczną.

Dynamiczne oczekiwania klientów stale się rozwijają. W erze natychmiastowej gratyfikacji i interfejsów cyfrowych klienci oczekują natychmiastowych, spersonalizowanych rozwiązań. Cenią sobie transparentność, szybkość i personalizację. Innowacje umożliwiają branży ubezpieczeniowej bardziej elastyczną i adaptacyjną reakcję na te wymagania, zapewniając, że polisy i usługi dostosowują się do unikalnych i zmieniających się potrzeb każdej osoby.

Nie można pominąć błyskawicznego rozwoju technologii. Od sztucznej inteligencji po blockchain, ewolucja technologiczna na nowo definiuje możliwości w ubezpieczeniach. Technologie te mogą automatyzować skomplikowane procesy, zapewnić głębszy wgląd w oceny ryzyka i zaoferować bezpieczniejsze metody transakcji. Korzystanie z nich nie jest już opcjonalne, ale stanowi podstawę przyszłego sukcesu. Ubezpieczyciele, którzy wykorzystują i integrują te technologie, zyskują przewagę konkurencyjną, oferując usługi, które nie tylko są efektywne, ale także przełomowe w swoim podejściu.

Innowatorzy w Ubezpieczeniach

Laka: Collective Bike Coverage – Wielka Brytania

Laka oferuje ubezpieczenia rowerowe oparte na modelu Peer to Peer. Dzięki temu, zamiast płacić stałą składkę, członkowie Laki płacą opłatę, która jest wyliczana na podstawie rzeczywistych kosztów roszczeń. 80% składek jest reinwestowane w kolektyw, który służy do pomocy i naprawy dla miłośników kolarstwa. Pozostałe 20% zapewnia działanie firmy Laka. Laka wierzy w przejrzystość, szybkość i skuteczność. Roszczenia zazwyczaj są rozstrzygane w ciągu jednego dnia, bez obniżania wartości, a członkowie mają pewność bezproblemowego doświadczenia. Ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez Laka obejmuje kradzieże, odpowiedzialność osób trzecich oraz koszta prawne wynikające z wypadków. W razie potrzeby członkowie mogą skorzystać z wypożyczenia roweru.

Dowiedz się więcej na ich stronie: https://laka.co.uk/

Greater Than: Predykcyjna sztuczna inteligencja do analizowania prawdopodobieństwa wypadków drogowych i wpływu na środowisko – Szwecja

Greater Than wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania prawdopodobieństwa wypadków drogowych oraz oceny wpływu na środowisko. Wykorzystując model oparty na sztucznej inteligencji, nazwany „Crash Probability Score”, Greater Than analizuje dane GPS, aby rozróżnić kierowców z większym ryzykiem spowodowania wypadków. Ponadto „Climate Impact Score” pozwala ocenić wpływ kierowcy na środowisko, co przyczynia się do rozwoju produktów ubezpieczeniowych przyjaznych dla środowiska. Ta kombinacja bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju oferuje ubezpieczycielom większą efektywność i możliwości zaangażowania klientów.

Dowiedz się więcej na ich stronie:  https://greaterthan.eu/

Ecopia: Cyfrowe mapowanie dla precyzyjnych ubezpieczeń – Kanada

Ecopia wykorzystuje sztuczną inteligencję do przetwarzania wysokiej rozdzielczości obrazów geoprzestrzennych na szczegółowe mapy wektorowe. Dzięki temu ubezpieczyciele mogą podejmować bardziej świadome decyzje. Ecopia oferuje szybkość i skalowalność na różnych terenach, zapewniając rzetelne informacje o stale zmieniającym się środowisku fizycznym. Dla branży ubezpieczeniowej precyzyjne mapowanie staje się niezwykle wartościowe, umożliwiając dokładną analitykę nieruchomości i dokładność geokodowania budynków. Przy stale zmieniającej się dynamice świata, Ecopia zapewnia aktualne informacje, umożliwiając ubezpieczycielom dokonywanie dokładnych ocen ryzyka, usprawnianie zawierania umów ubezpieczeniowych i zarządzanie roszczeniami z większą precyzją.

Dowiedz się więcej na ich stronie: https://www.ecopiatech.com/

Lydia AI: Analizy zdrowia przeprowadzone przez AI wpływają na ubezpieczenia w Azji – Kanada

Lydia AI wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe do oceny ryzyka zdrowotnego. Dzięki temu osoby fizyczne mogą zrozumieć swój stan zdrowia, a ubezpieczyciele dostają niezbędne informacje do dostosowania rozwiązań do potrzeb klientów. Lydia AI dąży do uproszczenia procesu nabywania ubezpieczenia, eliminując konieczność badań medycznych. Technologia Lydia AI przedstawia oceny zdrowotne jako wiarygodne informacje dla ubezpieczycieli, co pozwala na bardziej sprawiedliwe stawki ubezpieczeniowe. Lydia AI skraca czas zakupu ubezpieczenia do zaledwie trzech dni i stawia na dostępność ubezpieczeń dla osób z chorobami przewlekłymi.

Dowiedz się więcej na ich stronie: https://lydia.ai/

Fitale: Krok w stronę indywidualnych nagród ubezpieczeniowych – Polska

Fitale to innowacyjna aplikacja, która wpływa na sposób, w jaki postrzegamy codzienną aktywność fizyczną, w szczególności chodzenie. Ubezpieczyciele mogą wykorzystać dane zgromadzone przez Fitale, aby oferować spersonalizowane polisy ubezpieczeniowe lub dodatkowe korzyści dla osób, które osiągają swoje cele związane z aktywnością fizyczną.  Fitale pozwala na rozwój społeczności związanej ze zdrowiem, promując zdrowy styl życia wśród przyjaciół. To może zwiększyć zaangażowanie użytkowników i umożliwić wprowadzenie grupowych polis ubezpieczeniowy. 

Fitale jest częścią portfela inwestycyjnego Innovatika. Dowiedz się więcej na ich stronie:  https://www.fitale.com/

Etherisc: Decentralizacja ubezpieczeń dzięki technologii blockchain – Niemcy

Etherisc to zdecentralizowana platforma open-source oparta na technologii blockchain. Umożliwia zarówno renomowanym firmom ubezpieczeniowym, jak i start-upom tworzenie transparentnych, sprawiedliwych i powszechnie dostępnych produktów ubezpieczeniowych. Kluczowe dla Etherisc są smart kontrakty, które są wykorzystywane do ubezpieczeń parametrycznych, które umożliwiają wypłaty za określone zdarzenia, takie jak opóźnienia lotów czy szkody spowodowane przez huragany.

Dowiedz się więcej na ich stronie: https://etherisc.com/

Quantee: Wspieranie wycen ubezpieczeń dzięki sztucznej inteligencji – Polska

Quantee to platforma typu SaaS dla sektorów ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych (P&C). Platforma do dynamicznej wyceny ubezpieczeń zwiększa precyzję i dokładność modeli, umożliwiając dostawcom usług ubezpieczeniowych aktualizację cen z większą częstotliwością. Quantee proponuje elastyczne podejście do wyceny, które można dostosować do indywidualnych potrzeb ubezpieczyciela. Dzięki Quantee możliwe jest dokładniejsze ocenianie ryzyka, szybsze reagowanie na zmienne warunki rynkowe i bardziej precyzyjne zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi.

Dowiedz się więcej na ich stronie:  https://www.quantee.ai/

Climatica: Parametryczne ubezpieczenia dla ryzyka związanego z pogodą – Polska

Climatica oferuje ubezpieczenia parametryczne związane ze zmianami pogodowymi. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego, Climatica jest w stanie szybko analizować zjawiska pogodowe. Ten model wypłaca automatycznie ubezpieczenie, gdy określony parametr zewnętrzny, taki jak opad deszczu w określonym miejscu, osiągnie określony progowy poziom zdefiniowany w polisie. Wypłaty odszkodowań wynikają z wystąpienia określonego zdarzenia, a nie z wystąpienia następstw. Climatica oferuje bezpieczeństwo dla branży turystycznej, ale chce wspierać rolnictwo czy budownictwo, które są narażone na ryzyko związane ze zmiennością pogody.

Dowiedz się więcej na ich stronie: https://www.climatica.ai/

Wakam: Wbudowane rozwiązania – Francja

Wakam specjalizuje się we wbudowanych ubezpieczeniach. Wakam dostarcza usługi ubezpieczeniowe white label dla różnych partnerów, takich jak brokerzy, e-commerce i startupy insurtechowe. Ich platforma „Plug & Play” upraszcza tworzenie i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi, zwłaszcza dla branż, które chcą zintegrować ubezpieczenia, ale nie mają ich w swojej podstawowej ofercie. Wakam oferuje również niestandardowe produkty, takie jak ubezpieczenia oparte na użytkowaniu (usage-based insurance) i ubezpieczenia parametryczne. Wakam przykłada dużą wagę do przejrzystości, uczciwości i inkluzyjności, co widoczne jest w ich umowach, praktykach finansowych i produktach z zerową marżą, które są tworzone z myślą o osobach o wrażliwej pozycji społecznej.

Dowiedz się więcej na ich stronie: https://wakam.com/

Nasz start-up miesiąca – Wrzesień 2023

Tractable: Ocena wizualna AI usprawnia roszczenia ubezpieczeniowe – Wielka Brytania

Tractable wykorzystuje sztuczną inteligencję do przyspieszania procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Użycie AI pozwala na szybką i dokładną ocenę szkody na pojazdach lub nieruchomościach na podstawie zdjęć. Ta technologia potrafi przetworzyć miliony punktów danych i obrazów, a następnie dokładnie oszacować koszty naprawy. Dzięki temu proces likwidacji szkód, który wcześniej trwał godziny lub dni, teraz może być przeprowadzony w kilka minut. Tractable zapewnia nie tylko szybkie wypłaty odszkodowań dla klientów, ale także pomaga w naprawie samochodów, identyfikując części nadające się do odzysku. Dzięki technologii Tractable przyszłość ubezpieczeń i napraw staje się szybsza, bardziej efektywna i przyjazna dla środowiska.

Dowiedz się więcej na ich stronie: https://tractable.ai/

Czy Twój start-up jest naszym kolejnym zwycięzcą?

Chcesz zostać wyróżniony za swoje wyjątkowe osiągnięcia? Uzyskaj ekskluzywną odznakę od Innovatika, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: welcome@innovatika.com.

Podziel się swoimi osiągnięciami i wkładem, a nasz zespół z dumą przekaże Ci spersonalizowaną odznakę. Podkreśl swoje zaangażowanie w innowacje i pozwól światu dostrzec Twoje wyjątkowe umiejętności za pomocą odznaki Innovatiki. Masz również szansę na pojawienie się w jednej z kolejnych edycji serii Startup Miesiąca.

powrót do Bloga
Jakub Turniak
Product & Innovation Analyst
Uwielbia szukać satysfakcjonujących rozwiązań problemów i zamieniać potencjalne przeszkody w wyzwania. Ważne jest dla niego tworzenie wyjątkowych doświadczeń i wartościowych produktów. W Innovatice wspiera kierowników projektów oraz przeprowadza research i analizy. Szerzy zieloną zmianę. Jest ciekawy świata. Wolny czas spędza aktywnie, chętnie wśród natury lub relaksuje się przy muzyce.

Jak innowacje mogą usprawnić Twój biznes?

Porozmawiajmy