Opracowanie strategii biznesowej to zaledwie pierwszy krok w podróży do osiągnięcia sukcesu firmy. Ten artykuł analizuje główne kroki i wyzwania związane z efektywnym zrealizowaniem strategii biznesowej w życie. Dobra strategia biznesowa firmy jest podstawą sukcesu, jednak skuteczność jej wdrożenia wymaga zintegrowanego podejścia, zasobów, oraz umiejętnego zarządzania zmianą w organizacji.

W poprzednich artykułach poruszyliśmy kwestię od czego zacząć prace nad budową strategii oraz jak stworzyć skuteczną strategię. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, aby dowiedzieć się, jak powinna powstawać strategia biznesowa krok po kroku.

Komunikowanie strategii w firmie

Efektywne wdrożenie strategii zaczyna się od komunikacji. Każdy członek zespołu musi zrozumieć, dokąd zmierza firma, dlaczego to ważne i jaki wkład wnoszą do osiągnięcia tych celów.

Według Harvard Business Review 95% pracowników nie rozumie strategii swojej firmy.

Co ciekawe zarządzający bardzo często unikają jednoznacznego wyartykułowania swoich oczekiwań względem zespołu, a przecież nie można zakładać, że wszyscy pracownicy domyślą się jaki oni mają wpływ na wdrożenie strategii. Spotkania, prezentacje, newslettery – każda forma komunikacji ma znaczenie. Im prostszy język tym większe zrozumienie. Przy każdej ważnej decyzji warto odnosić się do elementów strategii, które ją determinowały.

Wzmocnienie personelu poprzez zaangażowanie

Truizmem jest stwierdzenie, że najważniejszym zasobem firmy są jej pracownicy. Dlatego kluczowym elementem skutecznego wdrożenia strategii jest ich zaangażowanie. Kiedy pracownicy widzą sensowność i korzyści płynące z nowych działań, stają się silnym wsparciem w procesie wdrażania. Te korzyści to nie tylko widoczna, materialna zmiana ale również emocje jej towarzyszące, np. duma z osiąganych rezultatów. Ludzie chcą realizować rzeczy, które mają sens.

Wdrożenie strategii to nie tylko zadanie dla kadry kierowniczej. Każdy pracownik odgrywa kluczową rolę w tej podróży. Integracja działań i wspólne dążenie do celów sprawią, że firma stanie się zgranym zespołem, a każdy członek zespołu musi rozumieć jak jego działania przyczyniają się do realizacji większej całości.

Odpowiednia struktura organizacyjna

Strategia wpływa na strukturę firmy. Wdrożenie nowych procesów może wymagać dostosowania organizacyjnego. Elastyczność jest tu kluczowa, a struktura powinna być ustawiona tak, aby wspierać realizację celów strategicznych. Nie próbuj dopasować strategii do struktury. Strategia biznesowa firmy jest czymś znacznie ważniejszym i większym. Spójrz na strukturę jak na narzędzie do realizacji strategii. Aby to osiągnąć do każdego działu/zespołu powinna być przypisana odpowiedzialność za konkretne cele.

Empatia kadry zarządzającej 

Zmiana jest koniecznym składnikiem wdrażania strategii. Zarządzanie procesem zmian to sztuka, która wymaga precyzyjnego planu ale też wysokiej empatii i zdolności do przewidywania skutków. Kluczowym elementem jest również wsparcie liderów, którzy pełnią rolę przewodników w tym czasie niepewności. Po pierwsze warto sprawdzić jaki poziom inteligencji emocjonalnej posiadają liderzy w Twojej organizacji, a na podstawie wyników opracować plan wzmocnienia tych kompetencji.

Kultura organizacyjna oparta o prawdziwe wartości

Peter Drucker, jeden z najważniejszych twórców nowożytnej myśli zarządzania określił znaczenie kultury organizacyjnej stwierdzeniem, że „kultura zjada strategię na śniadanie”. Ja wierzę, że bez właściwej kultury nie ma szans na wdrożenie nawet najlepszej strategii, a jednocześnie przeciętna strategia wzmocniona dobrą kulturą może przynieść ponadprzeciętne rezultaty. Organizacje, które cenią kreatywność i otwarcie na nowe pomysły, są bardziej zdolne do utrzymania długofalowego rozwoju i skutecznego wdrażania innowacji.

Kulturę budujesz na wartościach, które powinny być zsynchronizowane z celami strategicznymi. Prawdą jest, że to bardzo trudne, żeby wypracować wspólny zestaw wartości w organizacji. Łatwo tutaj o pokusę, żeby iść na skróty. Tylko, że nie ma tutaj drogi na skróty. Jeśli wybierzesz wartości, które są fałszywe to jedyne co osiągniesz to duże koszty i zero korzyści. Wartości to kolejna dźwignia, która może sprawić, że Wasza wizja zostanie zrealizowane lub tylko pozostanie pustymi słowami w pięknym dokumencie.

Monitorowanie rezultatów

Wdrożenie strategii biznesowej to dynamiczny proces. Regularne monitorowanie postępów i analiza wyników są niezbędne. Identyfikacja ewentualnych problemów i dostosowywanie działań zapewnią, że firma utrzyma kurs ku osiągnięciu zamierzonych celów. Aby móc to zrobić konieczne jest rozbicie mierników strategicznych na przypisane do nich mierniki taktyczne. Zaś taktyczne rozbijamy i przypisujemy do nich odpowiednie wskaźniki operacyjne. Dzięki dobrej gradacji na bieżącą będziesz w stanie wyłapywać miejsca, które wymagają szczególnej opieki.

Powiązanie budżetów z priorytetami

Przyjęcie strategii to nie jest pusty gest. To najważniejsza decyzja, która definiuje dalsze działania. Ciężko w to uwierzyć ale aż 60% organizacji nie wiąże budżetów finansowych z priorytetami strategicznymi. Nie można wdrażać czegoś na co nie ma się pieniędzy, a wydawać pieniądze na coś co nie jest związane z naszą wizją. Taki strategiczny rozjazd celów z alokacją zasobów to katastrofa! 

Zwinność przedsiębiorstwa 

Wyobraź sobie, że prawie jedna czwarta organizacji weryfikuje wdrażanie strategii tylko raz w roku. 

Skuteczne wdrożenie strategii biznesowej to nie tylko utrzymanie status quo, ale także umiejętność adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Przecież Twoja firma nie działa w próżni. Nie bój się weryfikować czy na pewno realizujesz właściwy plan. Coroczne dogłębne przyjrzenie się strategii to minimum na które powinieneś znaleźć czas i zasoby.

Skutecznie wdrożona strategia biznesowa firmy to nie tylko konieczność, to także główny element potrzebny do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Właściwe zarządzanie tym procesem wymaga skoordynowanego działania, komunikacji i elastyczności. Bycie kreatywnym i nastawionym na innowacje. Jeśli firma podejdzie do tego wyzwania z determinacją i zrozumieniem, to droga do sukcesu stanie się o wiele bardziej jasna i osiągalna.

Jeśli zastanawiasz się jak skuteczniej wdrożyć lub stworzyć strategie lub chciałbyś porozmawiać o swoich wyzwaniach biznesowych – zapraszamy do kontaktu i umówienia bezpłatnej konsultacji z Jerzym Kurganem, Dyrektorem Zarządzającym Innovatiki, posiadającym wieloletnie doświadczenie we współtworzeniu strategii dla dużych i średnich organizacji. Aby umówić konsultację kliknij tutaj.