Ubezpieczenia w dobie zmian klimatycznych

Ubezpieczenia w dobie zmian klimatycznych stoją przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Coraz częstsze ekstremalne warunki pogodowe i wzrastające ryzyko spowodowały, że firmy ubezpieczeniowe muszą znajdować nowatorskie rozwiązania. W tym artykule omówimy, jak branża dostosowuje się do ocieplenia klimatu i co to oznacza dla biznesu i klientów.

Zwiększone ryzyko związane ze zmianami klimatu

Ekstremalne zjawiska pogodowe, jak susze, powodzie, czy wzrost poziomu morza, wpływają na życie i dobytek ludzi na całym świecie. W 2022 roku światowe straty z tytułu katastrof naturalnych wyniosły 275 miliardów dolarów, ale tylko 45% tej kwoty zostało pokryte przez ubezpieczenia. Już ponad 3 miliardy ludzi na świecie narażonych jest na negatywne konsekwencje zmiany klimatu. Dlatego firmy muszą przemyśleć swoje metody wyceny ryzyka.

Ubezpieczyciele oferujący świadczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej czują silny nacisk zmian klimatycznych. Firmy stają przed wyzwaniem wyceny składek w obszarach narażonych na klęski żywiołowe. Coraz częściej firmy są też pociągane do odpowiedzialności za szkody klimatyczne. Dodatkowo, zmiany klimatyczne mogą powodować problemy zdrowotne, co zwiększa roszczenia w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Jak branża radzi sobie ze zmianami?

Ubezpieczyciele inwestują w zaawansowane  techniki modelowania oparte o Big Data i AI, by lepiej zrozumieć i przewidywać wpływ zmian klimatu. Te modele zawierają ogromne ilości danych, w tym dane meteorologiczne, środowiskowe, infrastrukturalne i społeczne z wielu źródeł lokalnych i globalnych, aby dokładniej oceniać ryzyko i stosować profilowane składki ubezpieczeniowe oraz wyłączenia odpowiedzialności. 

Rosnący trend to zrównoważone polisy ubezpieczeniowe. Nie tylko obejmują one ryzyko związane z klimatem, ale także zachęcają do redukcji ryzyka i zrównoważonych praktyk. Na przykład może to być oferowanie niższych składek za energooszczędne, nowe budynki lub modernizowane nisko- i zeroemisyjne budynki, a także oferowanie ulg dla firm, które przyjmują zrównoważone praktyki ESG. 

Obejmuje to też ubezpieczenia szybko rozwijających się źródeł energii odnawialnej jak farmy wiatrowe i solarne, a także centra utylizacji odpadów. Ważnym elementem jest też integracja polityk ESG ubezpieczycieli z ich faktycznymi decyzjami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi oraz jej wiarygodna proaktywna komunikacja do klientów,

Jednym z dostrzegalnych rozwiązań, na które stawia branża są również mikro-ubezpieczenia. Są to ubezpieczenia skierowane do lokalnych społeczności, aby chronić je przed konkretnymi ryzykami, jak powodzie czy susze. Przykłady to ubezpieczenia plonów dla rolników czy ubezpieczenia związane z używaniem zrównoważonego transportu w miastach.

Rola regulacji i współpracy w branży ubezpieczeniowej

Rządy i organizacje międzynarodowe coraz bardziej doceniają rolę ubezpieczeń w walce ze zmianami klimatycznymi. Ewoluujące ramy regulacyjne mają na celu zachęcenie do przejrzystości w ocenie ryzyka klimatycznego. Ubezpieczyciele współpracują też z różnymi instytucjami, aby opracować strategie adaptacji i łagodzenia ryzyka klimatycznego.

Branża zmienia się wraz z klimatem

Branża ubezpieczeniowa stoi przed wyzwaniami i szansami związanymi ze zmianami klimatu. Musi dostosować się do nowych realiów ryzyka, ale także ma szansę odegrać kluczową rolę w globalnych działaniach na rzecz odporności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. W miarę ocieplania się planety, odpowiedzi sektora ubezpieczeniowego będą miały znaczący wpływ na to, jak świat radzi sobie ze zmieniającym się klimatem.

Jeśli chcesz poznać inne trendy zmieniające branżę ubezpieczeniową oraz sprawdzić jak sobie z nimi radzić, zapraszamy do zamówienia naszego raportu “Ubezpieczenia Jutra”. Aby dowiedzieć się o nim więcej kliknij tutaj

powrót do Bloga
Piotr Dreszer
Venture Architect
W Innovatice pracuje jako Venture Architect. Z zamiłowaniem wdraża prawdziwe zastosowanie Design Thinking oraz wykorzystuje swoje kompetencje z zakresu rozwoju produktów. Ponad 25 lat doświadczenia w biznesie - od korpo po startupy.

Jak innowacje mogą usprawnić Twój biznes?

Porozmawiajmy